Il·lusió i ganes de treballar

Imprimeix

Albert Grau

Director dels Serveis Territorials d’Educació al Baix Llobregat

M’incorporo a la direcció dels Serveis Territorials del Baix Llobregat amb una enorme il·lusió i ganes de treballar i col·laborar amb totes les instàncies vinculades a l’educació al nostre territori. Amb mi també s’ha incorporat a la direcció del Servei com a adjunta la Lourdes Casanovas, amb una llarga trajectòria com a docent i directora a Esparreguera.

Com ja ha fet el Conseller en diverses ocasions, cal agrair per damunt de tot els esforços esmerçats per tota la comunitat educativa al llarg d’aquests dos darrers anys per mantenir les escoles obertes. Docents, personal d’atenció educativa, personal de serveis, famílies i, molt especialment, els alumnes, han estat a l’alçada i han treballat de manera col·laborativa per poder mantenir les escoles obertes i la presencialitat assegurada al llarg del curs passat.

Un dels objectius que ens hem proposat és poder fer presència de manera constant als territoris per compartir les inquietuds i necessitats de la comunitat educativa. En aquest sentit, el treball amb els centres educatius, els ajuntaments i el teixit associatiu dels diversos municipis tindrà un paper determinant en la nostra gestió.

El nou curs comença al Baix Llobregat amb consignes similars a les de tot Catalunya. Els més de tres-cents centres del Baix Llobregat comencen amb els seus plans d’organització a punt segons les diverses instruccions que el Departament d’Educació ha anat publicant. La prudència i el seny que els centres han sabut aplicar continuarà sent clau per mantenir les nostres escoles obertes i segures.

D’altra banda, hi ha dos grans eixos que caldrà anar desenvolupant al llarg dels propers anys i que aquest curs haurem de començar a endegar.

El primer eix gira al voltant de la transformació educativa, el Pla Digital fent també especial incidència en el treball sobre les emocions amb els nostres infants i joves. Tot plegat constituirà un nucli fonamental del treball a les aules i als centres, amb el suport del Departament i els seus diversos serveis.

El segon eix recau en el desplegament del Decret d’admissió en allò que implica la lluita contra la segregació, l’equivalència dels centres i les mesures relacionades amb la millora de la planificació, la participació dels municipis i l’equivalència educativa dels centres.