El catàleg de masies del municipi

Imprimeix

Judith Roig

Regidora d'Urbanisme s Torrelles de Llobregat

Tenint en compte que el setanta per cent del municipi de Torrelles està format per sòl forestal i agrícola, aquesta legislatura, des de la regidoria d’urbanisme, estem invertint molts esforços en aquest tipus de sòl sense oblidar-nos, evidentment, de la millora del sòl urbà i de la rehabilitació d’edificis i equipaments municipals.

Un dels projectes iniciats i referits al sòl no urbanitzable, és la redacció i aprovació del “catàleg de masies” del municipi. Si l’Ajuntament disposa d’aquest document, s’agilitzen els tràmits per poder reformar-les o rehabilitar-les.

El catàleg de masies és un document normatiu que ha d’elaborar cada municipi per identificar edificis que compleixen certs requisits que fan necessari la seva preservació. Només té efecte sobre el sòl no urbanitzable i forma part del planejament. Disposar de catàleg facilita la gestió del sòl no urbanitzable, ja que regula els usos permesos i s’hi identifiquen les masies susceptibles de ser rehabilitades i reconstruïdes. Els efectes del catàleg de masies són globals doncs incideixen en el model d’ ordenació del municipi i en la conservació del paisatge i a més, incideixen en la sostenibilitat territorial.

Per aquest Ajuntament, la protecció del territori i dels elements singulars que s’hi troben implantats - com les masies, les barraques de pedra seca, els camins forestal, la riera.... - són de gran importància i ens agradaria que es tingui en compte el seu valor.

Els arquitectes redactors del projecte tenen l’encàrrec de posar-se en contacte amb tots els propietaris i visitar les masies com a tasca inicial per elaborar el document.

Hem demanat als propietaris si disposen de documentació que ens pugui ajudar a situar la data de la construcció de la masia o fotografies antigues de la mateixa. Si algun ciutadà disposa de documentació que pugui complementar aquesta tasca, agrairíem ens la facilités.