El país està en deute amb la gent treballadora

Imprimeix

Josep M. Romero Velarde

Secretari general CCOO Baix Llobregat, Alt Penedès, Anoia i Garraf

Vivim un moment on la realitat social i econòmica més immediata estarà marcada per l’atur, les desigualtats, la pobresa i la precarietat. Les nostres societats expressen profundes incerteses, inquietud pel futur immediat i por als canvis. El sindicalisme de classe i nacional de CCOO, hem de reforçar la nostra democràcia amenaçada pel gran factor corrosiu de les desigualtats i hem de combatre de forma intel·ligent l’aparició del nacionalpopulisme, fenomen global destructiu que atempta contra la nostra convivència.  

S’apropa el 1r de maig de 2021 i és moment de tornar a reivindicar la centralitat del treball. Cridar que urgeix derogar la reforma laboral del 2012, per posar fi a la dualitat del mercat de treball, l’excés de contractació temporal, l’atur juvenil, recuperar la ultraactivitat dels convenis col·lectius o que els convenis sectorials recuperin la seva referència de mínims. Que es regulin les contractes i subcontractes perquè les persones que treballen en activitats externalitzades tinguin garantits drets i no s’utilitzi aquesta pràctica com a dumping i baixada de condicions laborals. Volem una legislació amb més garanties i control envers les constants inaplicacions. Trobem bona part de la generalització de la precarietat que avui pateixen moltes persones treballadores en els canvis operats a la legislació laboral les últimes dècades.

Ara toca desenvolupar una potent agenda social i reconèixer de forma explícita a totes les persones treballadores que han format part dels serveis essencials que han salvat les nostres vides, tenint cura de la nostra gent gran a les residències, garantint la producció i el subministrament d’aliments i altres productes necessaris, efectuant serveis de neteja i manteniment, contribuint a la seguretat de les persones, portant a casa el que necessitàvem i garantint mobilitat i informació. Toca redefinir els treballs, incorporant les diferents tipologies, majoritàriament poc valorades i molt mal retribuïdes, amb presència majoritària de dones. Reconèixer el deute amb les persones immigrades que han treballat sense papers durant la pandèmia, que han perdut la seva feina i han quedat fora de qualsevol protecció i lluitar decididament contra les inacceptables taxes d’atur i precarietat juvenil per no deixar enrera aquesta generació.  

En aquest 1r de maig també toca celebrar una victòria. La derogació de l’article 315.3 del Codi penal, que va facilitar la imputació de més de tres-cents sindicalistes per participar en piquets durant l’última vaga general. La campanya “Vaga no és delicte”, amb solidaritat sindical internacional, ha donat els seus fruits.

La nostra comarca, el Baix Llobregat té grans reptes i desafiaments pendents de forma immediata. Entre ells, fer compatible l’increment de la qualitat de vida, cohesió i benestar; permetre’ns gaudir del nostre privilegiat entorn natural i que el factor treball n’assumeixi la digitalització i la transició ecològica com a oportunitats per generar ocupació digna amb drets. El compromís territorial i la responsabilitat social ens han de permetre avançar en un creixement econòmic sostenible i inclusiu, que situi al seu si la igualtat d’oportunitats, el redimensionament dels nostres afeblits serveis públics i l’impuls de transicions socials, tecnològiques i mediambientals justes.

Els propers anys, fidels a la nostra tradició històrica de concertació a l’àmbit local i comarcal, hem de fer possible que aterrin inversions estratègiques a través dels Fons de reconstrucció, transformació i resiliència europeus i alhora provocar un canvi a un model més social i de major protecció a les persones. Llegir bé els canvis durs i complexos que venen, passa per protegir teixit productiu, preservar llocs de treball, generar noves activitats, oferir seguretat, protecció i benestar a la majoria social.

T’animem a participar en les activitats del 1r de maig d’enguany com a expressió del reconeixement, concreció i de fer efectiva la millora de les seves condicions de treball de la classe treballadora, perquè el país té un deute amb nosaltres.