Contra el tancament de Gallina Blanca

Imprimeix

Josep M. Romero

Secretari general CCOO Baix Llobregat, Alt Penedès, Anoia i Garraf

romero ccoo

El 1955 es va construir la planta productiva de Gallina Blanca a Sant Joan Despí, com una moderna factoria amb dimensions i capacitat per superar els mètodes artesanals i els orígens d’organització familiar. Es tracta d’una empresa per on han passat moltes persones treballadores de diferents generacions de Sant Joan Despí, té un indubtable component simbòlic i un important vincle afectiu amb la ciutat. També és exemple d’acord i concertació sindicat-empresa que ha permès la seva transformació i modernització a les últimes dècades, que han permès que el projecte continuï sent viable i reporti beneficis sostinguts els últims anys.

El passat mes de novembre l’empresa va comunicar la decisió imminent de tancar la factoria, situant com a única alternativa el trasllat de la plantilla i les seves famílies a Vallobar (Osca).

Després de diferents reunions i preses de contacte, no satisfactòries, continuem insistim en què Agroalimen ha de mantenir l’ocupació i els llocs de treball actuals. Exigim un compromís explícit en construir una sortida social on ningú quedi fora i exclòs. Les diferents opcions que contemplem són: el manteniment del projecte industrial i empresarial a Sant Joan Despí, recol·locacions a d’altres empreses del grup properes geogràficament amb garantia de les actuals condicions laborals, ajuts a transitar a situacions de jubilació, disseny d’accions i programes formatius que ajudin a millorar modificar la situació en què es trobin famílies i/o persones individuals per cercar alternatives laborals o sortides voluntàries, entre d’altres.

Una de les reflexions a futur és plantejar a les nostres ciutats i viles, és la necessitat  de fer polítiques actives i compromeses perquè no es pugui deslocalitzar activitat econòmica protegint i ampliant el sól dedicat a l’activitat industrial i empresarial. La indústria ha de ser la base del desenvolupament econòmic i del nostre model productiu de futur, basat en treball digne i llocs de treball amb més qualificació, més estables, amb garanties de qualitat i ben remunerats.

L’Ajuntament de Sant Joan Despí, també forma part de la solució d’aquest conflicte. Després d’una clara connivència en la comunicació del tancament de la factoria i entrar en el joc de les pretensions de l’empresa de vincular la seva decisió a un projecte de requalificació urbanística, s’ha de comprometre de forma activa i explícita.

CCOO ens hi oposem a un projecte d’ordenació de l’espai urbà que generarà unes importants plusvàlues que aniran a mans privades, posa en perill llocs de treball, el futur d’una planta rendible que dóna feina a 70 famílies i sobretot, no posa al centre la garantia dels llocs de treball actuals i no està orientada al servei d’un desenvolupament econòmic i social inclusiu i sostenible afavoridor de la igualtat d’oportunitats a la ciutat. En cas de tirar endavant, exigirem que aquesta transformació sigui rigorosament analitzada i fiscalitzada pels diferents poders públics que tenen competència en la matèria, es faci amb transparència, informació a la ciutadania i posi al centre l’interès general i les necessitats socials de la ciutat.

Des de la convicció que la lluita dels treballadors i les treballadores de Gallina Blanca és justa, aquest conflicte ha de trencar la lògica perversa de privatitzar els beneficis d’una operació urbanística més que dubtosa i socialitzar les pèrdues en termes d’externalitzar costos als treballadors i treballadores.

CCOO farem propostes, denunciarem, ens mobilitzarem i negociarem per arribar a acords que garanteixin la cohesió social, tot insistint en la preservació dels llocs de treball i projectes industrials viables i de futur com a base per a un desenvolupament econòmic i social harmònic i inclusiu a Sant Joan Despí i al Baix Llobregat.