El Baix Nord reclama atenció. Una crida des de Sant esteve

Imprimeix

Enric Carbonell

Alcalde de Sant Esteve Sesrovires

 

600 auto directori consistori 2017 10 07 enric carbonell

En aquests moments, molts municipis del Baix Llobregat Nord es troben en processos previs a l’aprovació inicial dels seus Plans d’Ordenació. Simultàniament, també es troben en fase molt avançada plans directors cabdals per acompanyar aquests instruments urbanístics, el Pla Director d’Infraestructures i, aquest més limitat en quant al seu abast, el Pla Director d´Activitat Econòmica.

També a Sant Esteve Sesrovires hem donat inici a la fase de revisió del nostre planejament i ens afegim, d´aquesta manera, a la planificació i gestió global del nostre territori i del patrimoni natural i cultural.

No busquem créixer, sinó desenvolupar aquelles àrees ja qualificades en els darrers anys per a la implantació d’habitatge, corregir problemes urbanístics històrics i intervenir en les àrees d’activitat econòmica per flexibilitzar normatives o diversificar els seus usos. D’aquesta manera, estarem en millor disposició d’atendre les actuals necessitats i demandes de l´activitat de les empreses.

En quant al territori, valoritzem els usos rurals com a definició de paisatge de municipi i fixem la recuperació de camins i la seva connexió amb els cursos fluvials com a element de comunicació i diversitat ecològica. En aquest sentit, definirem els espais que caldrà afectar com a aportació al projecte de VIES BLAVES. Els rius Llobregat i Anoia com a elements de relació humana. Un projecte que ha de dinamitzar el nostre territori també en el desenvolupament d’un turisme sostenible i de proximitat.

Aquesta conservació del territori no ha de ser però incompatible amb la dedicació dels espais necessaris per acollir infraestructures. Sant Esteve necessita millorar les seves comunicacions amb l´A-2 i l´AP-7 i necessita urgentment el desdoblament de la carretera de Martorell a Capellades. Les administracions competents no han atès la nostra demanda, tot i ser conscients de la importància d’aquesta via i la seva perillositat. Ja no podem esperar més. Cal invertir en les nostres infraestructures per millorar la mobilitat i la comunicació amb les vies de gran capacitat i cal executar el vial de connexió entre la B-224 i el polígon de Ca n´Estella.

Finalment, voldria fer una crida per reclamar l’atenció de les administracions amb competència sobre el transport públic. La població del Baix Nord no té ni de lluny les oportunitats de mobilitat que sí que es donen a l´àrea metropolitana, i aquest fet és un fre a moltes oportunitats en el dia a dia dels nostres veïns i veïnes. Caldrà parlar d’aquesta qüestió, més aviat que tard, perquè si volem una comarca unida, el primer que cal fer és donar les mateixes oportunitats a tothom.