La seguretat és cosa de tots!

Imprimeix

Cristina Manresa Llop

Comissària Cap de la Regió Policial Metropolitana Sud

 

En una societat com la nostra la seguretat no està únicament en mans de la policia, la interrelació existent amb tot el teixit associatiu i les diferents entitats del territori configuren una xarxa de contactes en les que tots els que hi participem aportem el millor de nosaltres per resoldre els problemes que ens plantegen veïns i ciutadans, per trobar solucions que siguin favorables per a la majoria i per ser eficaços en la nostra resposta.

El model de proximitat dels Mossos d'Esquadra ens permet una comunicació fluida amb totes les persones que s'adrecen a nosaltres per plantejar-nos algun problema i consultar o expressar una opinió. Això ens ajuda a conèixer el que passa des d'un primer moment i actuar proactivament, avançant-nos al problema. La col·laboració amb altres agents socials en l'àmbit preventiu s'acosta a un model modern en què la policia i el ciutadà cooperen en el benestar social. 

La confiança és fonamental perquè nosaltres, els policies, treballem per aconseguir la tranquil·litat de tots els que vivim en un mateix territori. I aquest és el cas de la Regió Policial Metropolitana Sud perquè tots els homes i dones que formem part de la vostra policia estem implicats en tot allò que succeeix en les ciutats i pobles que la conformen.

Una policia que prioritza la mediació per resoldre qualsevol tipus de conflicte i per això la formació permanent és una de les nostres fortaleses i únicament recorre a la força quan sigui del tot necessari. És un model conciliador i que ens ajuda a estar més a prop del ciutadà.

Estem orgullosos de ser una policia al servei de les persones amb uns valors que compartim amb vosaltres: proximitat, transparència, vocació de servei, responsabilitat i lleialtat.