Les Llicorelles, un gran impacte a mitigar

Imprimeix

Jordi Pedrol

Molins en Comú

Mentre avancen les obres d'urbanització del nou polígon industrial de les Llicorelles es posa de manifest el gran impacte paisatgístic i ambiental de les obres. Urbanísticament el Pla Parcial i tota la seva ordenació prevista contempla per una banda construir un polígon industrial amb un sol operador d'activitat logística, però també ordena els terrenys que envolten la Riera de Vallvidrera. Molins en Comú es va abstenir el setembre passat en l'aprovació del pla parcial de les Llicorelles i no deixa de ser sorprenent i contradictori que al mateix ple es va aprovar la declaració d'emergència climàtica.

La nova zona industrial estarà ocupada per un operador logístic de mercaderies i dues grans naus industrials que provocaran un gran impacte en la mobilitat de Molins de Rei pel gran nombre de camions i transit pesat que es produirà diàriament. La creació de llocs de treball no serà intensa, ni de qualitat, ni d'elevat valor afegit sinó que ocuparà molt de territori pel nombre de llocs de treball creats.

En el context de la crisi econòmica i social pel coronavirus que ens està ja portant la necessitat d'actuar amb polítiques públiques de reactivació de l'economia, a la nostra vila apareix una proposta d'operador logístic que incrementarà els fluxes de mobilitat en les vies urbanes de la nostra vila, on existeix uns dèficits d'infraestructures que no s'acaben de completar, pensem que sense augmentar el nombre de vies el que cal és acabar-les de connectar i racionalitzar-les per començar a plantejar un canvi de model que no estigui basat en els combustibles fòssils.

Seguim amb l'A-2 a Papiol sense connectar a l'A-7, seguim sense la rotonda de sortida de Molins cap al Riu que connecti el carrer del Pla i la carretera de Rubí, Seguim sense el connector amb Pallejà A2 i B24, i podríem seguir, per tant temem que els centenars d'expedicions que es crearan de nou recauran sobre els actuals vials de la vila i especialment en el lateral de sortida de la B-23 cap a la Cruïlla amb el carrer Verdaguer.

Els actuals vials d'accés al polígon tal com reconeix l'estudi de Mobilitat generada presenta molts punts de manca de seguretat molt perillosos, que cal garantir en la seva execució abans de la posada en marxa d'aquest nou operador, especialment a la ctra. de Caldes amb la C-1413 i la sortida sota el pont del tren en l'accés al Polígon el Molí.

Tanmateix queda clar que cal actuar de manera important pel que fa al transport públic avui inexistent per accedir al Polígon, crear voreres d'accés pels vianants també inexistents a la ctra. de Caldes i preveure l'accés en bicicleta creant carrils que connectin amb la Vila i en especial amb l'estació de trens. És una qüestió fonamental per assegurar una mobilitat segura pels treballadors/es també del polígon el Molí i de la nova actuació en les Llicorelles.