Castelldefels aposta per convertir-se en una 'Ciutat Intel·ligent'

Imprimeix

Engega un projecte d'identificació i elaboració d'una guia de les accions i del model organitzatiu que han de portar al municipi cap al model d’Smart City en un horitzó a vuit anys

Castelldefels posa en marxa un pla estratègic per tal d'identificar les potencialitats de la ciutat en el mapa de les Ciutats Intel·ligents. Es tracta d'un projecte d'identificació i elaboració d'una guia de les accions i del model organitzatiu que han de portar al municipi cap a un nou model de ciutat en un horitzó a vuit anys. Aquest projecte està subvencionat pel Servei Públic d'Ocupació de Catalunya en el marc del Programa de projectes innovadors i experimentals.

getimatge citil

En aquest sentit es fa imprescindible que els actors socioeconòmics s'anticipin i s'adaptin a les contínues transformacions que es produeixen en el món del treball i de l'economia. Possiblement, la més gran de les transformacions a les que s'estan enfrontant actualment les pimes i la ciutadania dels nostres territoris és la impulsada per la revolució digital, la quarta revolució industrial i la seva afectació als models productius, organitzatius, d'hàbits de consum i expectatives de ciutadans i ciutadanes envers la seva ciutat.

En el marc d'aquest conjunt de transformacions, la ciutat vol preparar-se per oferir a la seva ciutadania una millor qualitat de vida a través d'un conjunt de serveis, infraestructures, comunicacions, capital humà i inversió social que convisqui de forma harmònica amb un desenvolupament econòmic sostenible i recolzant-se en l'ús de les tecnologies de la informació i la comunicació.

1 kDotqc3AEzcpmkDseTlhdA

L'objectiu general del Pla Estratègic Castelldefels, Smart City és, en darrer terme, convertir el municipi en un territori intel·ligent de referència internacional, que aprofiti l'ús de la tecnologia i la informació digital per innovar en els serveis públics, impulsar el creixement econòmic i promoure una societat més intel·ligent, sostenible i integradora, en definitiva, implantar una estratègia de ciutat intel·ligent al municipi.

Redacció / Fotos: Arxiu