Vallirana no passa l’examen de la travessera urbana

Imprimeix
La causa del suspens és la penalització per la intensitat del trànsit de vehicles pesants.

Vallirana suspèn amb 48 punts sobre un màxim de 100 segons una auditoria publicada pel RACC, que analitza la qualitat de les travesseres en vies urbanes de diversos municipis. L’auditoria realitzada valora quatre aspectes bàsics de les travesseres: mobilitat, seguretat viària, adequació urbana i intensitat de trànsit de vehicles pesants.

Pel que fa a la mobilitat, Vallirana obté un 50%, gràcies especialment a diverses actuacions realitzades per l’actual equip de govern, com la creació de dos passos de vianants i la reordenació de l’aparcament del carrer major, que va ampliar l’amplada i facilitar el pas dels vianants. Referent a la seguretat viària, el resultat va ser del 61%. Destaca positivament la presència d’elements de moderació de la velocitat, el pràcticament nul percentatge d’infractors per superar la velocitat, i els polsadors dels passos de vianants.

Destaca negativament a causa de la tendència a la indisciplina d’estacionament. En l’adequació urbana, Vallirana obté la puntuació més alta de tots els paràmetres analitzats, amb un 67%. Especialment, gràcies a l’ús d’elements de mobiliari i arbrat, com els bancs i les papereres. La causa del suspens a Vallirana és fruit del factor referent a la intensitat de trànsit de vehicles pesants, que ha obtingut un resultat de -25%, i que suposa per al municipi una multiplicació dels problemes de mobilitat, un augment de les situacions de risc i una major contaminació acústica, així com també un col·lapse del trànsit de pas i molèsties al nucli urbà.

Redacció / Foto: Arxiu