L’Ajuntament de Corbera rep el projecte d’actuació a La Cervera

Imprimeix

El cost total de les obres a la urbanització és d’1.391.957 euros on es defineix l’arranjament que cal en les xarxes de serveis bàsiques que estan envellides pel pas del temps

La Diputació de Barcelona ha lliurat a l'Ajuntament de Corbera de Llobregat el projecte unitari d'actuació a la urbanització La Servera d'aquest municipi. El projecte ha de permetre l'execució de les obres mínimes a la unitat d'actuació per ser recepcionades pel consistori mitjançant el sistema de gestió en cooperació.

El projecte defineix les obres necessàries per a l'arranjament de la urbanització i que inclou la renovació trams de xarxa unitària en mal estat i un nou tram de xarxa separativa amb sobreeixidor. Aquesta actuació permetrà connectar aigües avall amb la xarxa separativa existent, millora de la xarxa d'abastament d'aigua per garantir pressions òptimes i possibilitar cobertura d'hidrants.

El treball també contempla l'ampliació de la xarxa elèctrica de baixa tensió a totes les parcel·les i soterrament i el desviament per via pública de la xarxa de mitja tensió actualment per parcel·les privades. Finalment, el projecte inclou la pavimentació de nou totes les calçades inclòs un passatge amb cul-de-sac i un tram de vial al qual cal modificar la rasant, i ampliant voreres als trams on es reposen els serveis. El cost total de les obres incloses en aquest treball és d’1.391.957 euros.

Actualment, la urbanització es troba quasi tota asfaltada i disposa de les xarxes de serveis bàsiques envellides pel pas del temps. També disposa un projecte d'urbanització previ que preveu la renovació integral de paviments i serveis. El nou projecte incorpora anàlisi i diagnosi de l'estat actual que permet desenvolupar les actuacions estrictament necessàries en la vialitat pública i les xarxes de serveis bàsiques de la urbanització per aconseguir una urbanització de qualitat minimitzant els costos.

Redacció / Foto: Diputació