L'Ajuntament d'Esplugues es compromet a lluitar contra el frau

Imprimeix

Mitjançant la declaració institucional, el consistori municipal es va comprometre a realitzar diverses accions

El Ple municipal d'Esplugues de Llobregat va aprovar per unanimitat lluitar contra el frau, tal com es recull en la declaració institucional que a l'inici de la sessió plenària.

El 21 de juliol de 2020 el Consell Europeu va aprovar un instrument excepcional de recuperació temporal conegut com a Next Generation EU (Pròxima Generació UE) per un import de 750.000 milions d'euros. L'objectiu d'aquest nou instrument és garantir una resposta europea coordinada amb els Estats membres per a fer front a les conseqüències econòmiques i socials de la pandèmia causada per la Covid-19.

2f61eee3 0bbd 4fbd b892 969b6c332cdf alta libre aspect ratio default 0

Accions

Mitjançant la declaració institucional, el consistori municipal es compromet, entre d'altres, a realitzar les següents accions: Planificació de mesures antifrau de forma proporcionada i entorn de quatre elements claus de l'anomenat "cercle antifrau": prevenció, detecció, correcció i persecució; Realització d'una avaluació del risc de frau en els processos claus de l'execució del PRTR i la seva revisió periòdica i, en tot cas, quan s'hagi detectat algun cas de frau o hi hagi canvis significatius en els procediments o en el personal; i Organització d'accions formatives dirigides a tots els nivells, orientades a fomentar la identificació i avaluació de riscos, establiment de controls específics, actuació en cas de detecció de frau i casos pràctics de referència. 

En aquesta línia, l'Ajuntament denunciarà les irregularitats o sospites de frau i corrupció que poguessin detectar-se mitjançant els canals interns de notificació i col·laborarà en tot moment amb el Servei Nacional de Coordinació Antifrau, resta d'autoritats i organismes públics, i cossos de seguretat. 

Redacció / Fotos: Arxiu-Aj. Esplugues