Convocat un concurs per fer habitatges amb protecció a Sant Joan Despí

Imprimeix

Són dos blocs a mig edificar i de titularitat municipal de l'avinguda Barcelona

L'Ajuntament de Sant Joan Despí ha aprovat la convocatòria del concurs per a la construcció de 115 habitatges amb protecció als dos blocs a mig edificar que hi ha a l'avinguda de Barcelona. Després de completar l'expropiació d'aquests dos blocs, el consistori fa un nou pas endavant per convertir-los en habitatges assequibles per als veïns i veïnes de Sant Joan Despí.

blocs avinguda de barcelona 1

Els blocs es van començar a construir l'any 2008 però la crisi financera va fer que dos anys després els propietaris desistissin de continuar les obres, tot abandonant-les. Després d'un llarg procés en què va haver de litigar amb els propietaris des de diferents fronts donat l'abandó de la construcció, a principi de 2019 l'Ajuntament de Sant Joan Despí va iniciar els tràmits per expropiar aquests dos blocs, per tal de posar fi a la situació en què estaven i amb l'objectiu de convertir-los en habitatge protegit. L'expropiació va esdevenir una operació innovadora i complexa donat que la propietat era de diferents societats i, a més, la Sareb (Societat de Gestió d'Actius procedents de la Reestructuració Bancària) hi tenia drets hipotecaris. L'any 2021, l'Ajuntament va completar el procés d'expropiació i els dos blocs ja consten registrats com de titularitat municipal, per la qual cosa ja pot procedir a la seva transmissió per tal que s'hi promogui habitatge públic. Així, el Ple municipal, en sessió extraordinària, ha aprovat per unanimitat la convocatòria per a la construcció d'habitatges de protecció oficial als blocs de l'avinguda de Barcelona. L'operació es farà mitjançant la transmissió de la propietat a l'adjudicatària, que haurà de promoure-hi habitatge protegit.

De pisos d'alt standing a habitatges protegits

D'aquesta forma, una promoció que es venia com a pisos d'alt standing enmig d'un entorn privilegiat i que va quedar inacabada per problemes econòmics, es convertirà en pisos amb protecció oficial per a la ciutadania de Sant Joan Despí. El 30% del sostre residencial es destinarà a habitatges amb protecció de règim general i el 70% a habitatges amb protecció de règim concertat. A més, l'adjudicatària del concurs també haurà d'urbanitzar l'espai públic i vial que va quedar pendent. El preu de licitació és d'un mínim de 8.260.529 euros, que correspon al que l'Ajuntament ha abonat per l'expropiació dels blocs, i el preu màxim suma també el premi d'afecció i la resta de despeses vinculades per tramitar l'expedient.

1503 edifici mig construir

L'alcaldessa de Sant Joan Despí, Belén García, ha destacat que "és una gran satisfacció per a la ciutat poder completar aquest procés, reconstruir els blocs i posar a l'abast de la nostra ciutadania habitatge a preus assequibles."

Criteris d’adjudicació

Dins dels criteris per a l'adjudicació de la construcció, es valorarà la qualitat arquitectònica i compositiva dels avantprojectes, la qualitat funcional de l'edifici i també la millora de les condicions mínimes d'eficiència energètica i acústica. A banda, també es valorarà la qualitat mediambiental i compositiva de l'avantprojecte d'urbanització de l'espai públic i viari. A més, l'Ajuntament introdueix un nou criteri de valoració per afavorir la contractació de persones de la ciutat amb dificultats d'accés al mercat laboral a través del servei d'ocupació local, amb el compromís de mantenir-ne la contractació durant tota la durada de les obres. Aquest criteri de caràcter social s'incorporarà a partir d'ara en totes les licitacions d'obres municipals.

Redacció / Fotos: Aj. Sant Joan Despí