Gairebé un centenar d’alumnes reben classes d’islam al Baix Llobregat

Imprimeix

Un total de vuitanta-sis en dues escoles d’Olesa de Montserrat, i vuit en un centre educatiu de Sant Vicenç dels Horts

Un total 337 alumnes reben aquest curs classes d'islam a vuit escoles catalanes situades a les ciutats de Barcelona, Olesa de Montserrat (2) i Sant Vicent dels Horts (Baix Llobregat), a la província de Barcelona, dues a Calafell (Baix Penedès) i a Salt (Gironès) i Anglès (Selva).

Les vuit escoles formen part de la pròrroga del pla pilot iniciat el curs passat per la conselleria per impartir religió islàmica als centres educatius catalans, ha indicat el conseller d'Educació, Josep González Cambray, en una resposta parlamentària a una pregunta formulada pel grup VOX. Segons la resposta, en el sistema educatiu públic de Catalunya no existeix cap escola que imparteixi únicament religió islàmica, per la qual cosa en aquests centres imparteixen dues confessions, la catòlica i la islàmica.

islam classes 2

Els alumnes que han sol·licitat cursar religió islàmica són 32 a Barcelona, 20 i 66 en dues escoles d'Olesa de Montserrat, 38 i 44 respectivament en dues escoles de Calafell, 84 a Salt, 45 a Anglès, i 8 a Sant Vicenç dels Horts.

El cost de les retribucions i de les quotes de la Seguretat Social del professorat contractat per impartir aquesta matèria durant el curs 2021-2022 és de 169.925 euros, ha concretat el conseller. La contractació de professorat es fa mitjançant una proposta de la Comissió Islàmica d'Espanya, una vegada que la conselleria d'Educació comprova que es compleixen els requisits de titulació.

islam classes 3

Amb català

Sobre la llengua en la qual s'imparteix la matèria, la resposta indica que “el català és la llengua vehicular d'ensenyament a Catalunya, d'acord amb els articles 6 i 35 de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya.”

L'extensió del pla pilot s'ha dut a terme a causa de la valoració positiva de l'iniciat el curs passat per part de responsables de la conselleria, la direcció i inspecció dels serveis territorials, les direccions dels centres educatius de primària i secundària participants i el personal docent que imparteix la matèria, s'indica en la resposta.

islam classes 4

S'ha valorat positivament el bon acolliment als centres educatius participants, la situació de completa normalitat i naturalitat en la qual la matèria de religió islàmica s'ha introduït als centres educatius i la implicació del personal docent de religió islàmica contractat.

Redacció / Fotos: Arxiu