El dia dels enamorats serà la segona festa local de l'Hospitalet, el Prat i Esplugues

Imprimeix
La recerca del segon dia festiu ha vingut donada perquè la segona Pasqua del 2011 ha estat escollida per la Generalitat com a festiu autonòmic.