La platges metropolitanes reben deu milions de visitants

Imprimeix

S’estima un impacte d’uns 60 milions d’euros d’activitat econòmica on el sector més beneficiat és el de la restauració i l’alimentació, seguit del petit comerç

L’estudi Impacte socioeconòmic de les platges metropolitanes, elaborat per l’Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona (IERMB) mostra com les platges de l’àrea metropolitana de Barcelona compleixen una funció social molt important. Ho demostra el fet que reben 10 milions de visites l’any i, a més, generen un important moviment econòmic als municipis on estan ubicades.

paltjeta

Visites anuals

Les platges metropolitanes reben un total de 10 milions de visites al llarg de l’any. Sant Adrià, Badalona i Montgat (AMB Nord) i (AMB Sud II) són les platges que tenen el nombre de visites més elevat, a l’estiu. Pel que fa Gavà i Castelldefels a la densitat de les platges, les que tenen la densitat més elevada per unitat de superfície són les del sud de la ciutat de Barcelona: la Barceloneta, Somorrostro, Sant Miquel i Sant Sebastià.

dunes gava 280714

La majoria de visitants de les platges metropolitanes són residents d’algun municipi de l’AMB (89,5 %), cosa que demostra la importància de les platges com a espais recreatius i d’esbarjo en aquest àmbit.

platja castelldefels 110621 1024x576

La proximitat de les platges és la raó principal per visitar-les, sobretot a les platges del sud de la ciutat de Barcelona. La qualitat ambiental de les platges és la següent motivació més popular, sobretot a les platges de Montgat, Badalona i Sant Adrià de Besòs (27,4 %). A les platges del sud de Barcelona destaca també la motivació del lleure/relax, fet que possiblement està relacionat amb la baixa densificació.

Pluja de milions per l’economia

Dels prop de 60 milions d’euros d’activitat econòmica generada, durant la temporada de maig a setembre, el sector que obté un impacte més elevat és el de l’alimentació (restaurants, bars de platja, supermercats...): més de 35 milions d’euros, un 60% del total. El segueix el comerç al detall, amb un impacte sobre l’activitat econòmica de prop de 16 milions d’euros. Els altres dos sectors beneficiats per les visites a les platges són el del transport públic i zones d’aparcament, amb un impacte de més de 5 milions d’euros, i els serveis artístics i culturals (espectacles, biblioteques, museus..., amb uns ingressos de més de 3 milions d’euros.

30098 0

De l’impacte econòmic total, el 65% correspon a la despesa que fan els usuaris en els serveis associats a les platges i el 34% restant és l’efecte indirecte sobre altres serveis que fan possible aquestes activitats (principalment proveïdors, lloguers i serveis financers, etc.).

platja vila

I si ho mirem des del punt de vista de la despesa per usuari, s’estima que la despesa mitjana és d’uns 4,9 euros per visita. Les platges de Viladecans i el Prat de Llobregat (AMB Sud I) són les que registren una despesa més baixa per persona en tots els conceptes, excepte en aparcament.

La despesa més important segons les platges baixllobregatines és la següent:

Valoració positiva

Un altre dels objectius de l’estudi Impacte socioeconòmic de les platges metropolitanes és establir la valoració que en fan els usuaris, i es fa calculant el valor econòmic que donen a cada platja. Aquest càlcul es fa amb el mètode del cost del viatge, és a dir, analitzant la despesa que cal fer per arribar-hi i el nombre total de visites que reben les platges. El valor d’ús total de les platges que en fa la població és de 121,7 milions d’euros anuals (sense tenir en compte la ciutat de Barcelona, que es tindrà en compte en futures edicions). I si ho mirem per visita, és de 27 euros de mitjana.

platjeta 2

Si al valor d’ús se li suma el nombre de visitants, els municipis amb les platges més ben valorades són Gavà, Castelldefels i Badalona. Són platges amb molts serveis i molt ben connectades per carretera i en transport públic.

Redacció / Fotos: AMB-Ajuntaments