El PADI ja opera a Castelldefels, Viladecans i Gavà

Imprimeix

El Punt d’Atenció a la Discapacitat Intel·lectual informa, assessora i ofereix acompanyament a les famílies amb persones amb discapacitat intel·lectual davant les necessitats que es troben al llarg del seu cicle vital

El Punt d’Atenció a la Discapacitat Intel·lectual, PADI, és el nou servei que posa en marxa la Fundació CAVIGA. Es tracta d’un servei transversal que neix dins el marc de les ciutats inclusives. En el cas de Gavà, la demanda va sorgir durant l’elaboració del Pla Integral per a les persones amb discapacitat en què es va detectar aquesta carència. En concret, la manca d’un referent clar amb el qual les persones amb discapacitat i les seves famílies poguessin adreçar-se per trobar la informació, els recursos que tenen al seu abast i els drets. Una mancança que amb la posada en marxa del PADI quedarà coberta.

caviga 1 031220

El PADI informa, assessora i ofereix acompanyament a les famílies amb persones amb discapacitat intel·lectual davant les necessitats que es troben al llarg del seu cicle vital. Així mateix, dóna suport als professionals de Castelldefels, Viladecans, Gavà, i el Consell Comarcal, en l’àmbit de la discapacitat intel·lectual. En concret a través d’informació, formació i creació d’una xarxa per ajuda a cobrir les necessitats i demandes dels seus serveis.

El PADI orientarà i derivarà a serveis específics en tema de salut mental, oci, educació, temes laborals, habitatge, ajuts i formació relacionada amb el món de la discapacitat. Així mateix, com a integrant de la Federació d’Entitats de Discapacitat Intel·lectual podrà utilitzar els serveis de l’entitat i ampliar el ventall de possibilitats d’assistència.

L’Alcaldessa de Gavà, Raquel Sánchez, ha assegurat que “aquest nou servei respon a una demanda existent en el Pla de Discapacitat dissenyat per l’Ajunatment i resultarà molt útil per a les persones amb discapacitat i per als seus familiars alhora d’oferir-los tota la orientació que els calgui així com tota la informació referent als recursos existents a les administracions i en altres entitats que poden estar al seu abast. Crec que és un pas més per seguir treballant en la construcció d’una ciutat cada cop més inclusiva.”

A la comarca

Segons dades d’Idescat de l’any 2019, a la comarca del Baix Llobregat hi ha una població de 67.466 persones amb algun tipus de discapacitat. D’aquesta xifra, 6.420 tenen discapacitat intel·lectual representant el 8,17% del total de la població amb alguna discapacitat. A Gavà, les persones amb discapacitat reconeguda són 3.588, de les quals un 7,67% (340) són persones amb discapacitat intel·lectual. A més, la seva possible vinculació amb altres problemàtiques físiques, psíquiques o de salut mental crea un alt grau de dependència. D’altra banda, la influència sobre la vida i l’organització de les famílies fa créixer exponencialment les necessitats derivades.

 noticies txt 15078 not fotografia

Aquesta situació es tradueix en una notable demanda de recursos i serveis de suport, tant per a les persones amb discapacitat com per al seu entorn. El PADI ha d’ajudar a respondre a aquestes demandes en col·laboració amb les administracions i el conjunt de la societat.

Com sol·licitar el servei

Amb la voluntat d’apropar el programa a les famílies, l’atenció serà itinerant. Hi haurà atenció als tres municipis, Castelldefels, Viladecans i Gavà. Una atenció que es realitzarà de forma telemàtica, telefònica i presencial.

A Gavà el PADI s’oferirà els dimarts de 12 a 15 hores i de 16 a 19 hores, al Casal d’Entitats Sant Jordi situat a la Rambla Vayreda, 31. A Castelldefels serà el Centre Cívic Canyars (Carrer de l’Església, 117) el dimecres de 12 a 15h i de 16 a 19h. Pel que fa a Viladecans es prestarà a l’Ateneu d’Entitats Pablo Picasso situat al Passatge de Sant Ramon, 2 els dijous de 12 a 15h i 16 a 19h.

0 viladecans

Les persones que necessitin el servei ho poden sol·licitar a través de diferents vies:

Redacció / Fotos: Mossos d’Esquadra