Es manté la polèmica sobre el cas Farràs a Sant Esteve Sesrovires

Imprimeix

Les famílies afectades consideren que l’Ajuntament continua negant la realitat i pretén restar importància a les múltiples resolucions judicials que l’obliguen i que no rectificar els errors fa créixer la responsabilitat que hauran d’acabar pagant, com sempre, els que no en tenen cap culpa”

Les catorze  famílies Farràs han enviat un comunicat a la nostra redacció en resposta a l’afirmació de l’Ajuntament de Sant Esteve Sesrovires en la que negava cap resolució judicial sobre un cas que afecta uns terrenys al Polígon Sesrovires. Aquestes consideren que l'Ajuntament de Sant Esteve Sesrovires té ple coneixement de tots els pronunciaments judicials que afecten les famílies Farràs en la mesura que és la part demandada en tots els procediments, que han conclòs en les següents resolucions judicials:

–Sentència 177/2010 de 14 de maig de 2010 del Jutjat Contenciós Administratiu 12 de Barcelona, que declara il·legals les llicències concedides per l'Ajuntament de Sant Esteve Sesrovires i ordena l'enderroc de les 12 naus industrials construïdes sobre les terres de la família Farràs.

–Sentència 428/2013 de 28 de maig de 2013 del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que desestima el recurs d'apel·lació de l'Ajuntament de Sant Esteve Sesrovires contra la Sentència 177/2010 de 14 de maig de 2010 del Jutjat Contenciós Administratiu 12 de Barcelona.

–Auto de 14/11/2017 del Jutjat Contenciós Administratiu 12 de Barcelona que ordena a l'Ajuntament de Sant Esteve Sesrovires a prestar un aval per import de 4.635.335,75 Euros per tal de garantir els perjudicis que aquests enderrocs causaran a tercers de bona fe.

–Sentència 147/2018 de 15 de juny de 2018 del Jutjat Contenciós Administratiu 7 de Barcelona, que reconeix el dret de la família Farràs a ser indemnitzada per les terres de la seva propietat que formen part del Polígon en la quantitat de 2.180.565,79 euros més els interessos legals que corresponguin.

–Auto de 16/05/2019 del Jutjat Contenciós Administratiu 12 de Barcelona, que desestima la pretensió de l'Ajuntament de Sant Esteve Sesrovires de dilatar la prestació de l'aval i l'obliga que en 10 dies identifiqui els responsables municipals i a tenir aprovat pel Ple de l'Ajuntament un Pla de Sanejament abans del 15 de juliol de 2019.

226969 ajuntament

Així mateix, consideren que el consistori baixllobregatí té ple coneixement, per ser-ne la destinatària, de la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada en data 20/11/2017 per les 14 famílies Farràs contra aquest Ajuntament pel seu mal funcionament pel fet de no haver pogut disposar de la seva finca amb tots els perjudicis que això li ha comportat durant aquests 24 anys.

 

En el comunicat, expressen que durant aquests 24 anys han estat defensant els seus legítims drets, vulnerats per l'encadenament d'errors de l'Ajuntament de Sant Esteve Sesrovires que s'han anat succeint al llarg del temps. “Perquè cal recordar, doncs, que elles són la històrica propietària d'unes terres que formen part del Polígon Industrial Sesrovires”, afirmen.

Reparcel·lació

Cal recordar que l’any 1995, l'Ajuntament de Sant Esteve Sesrovires va fer la reparcel·lació del Polígon i de forma incomprensible va atorgar la propietat d'aquestes terres a qui no ho era, malgrat haver-se advertit i acreditat reiteradament l'error en què incorria l'Ajuntament pels seus legítims propietaris, la família Farràs.

Familia Farras 350 cas

L'any 1998 el TSJC per Sentència Judicial va anul·lar la reparcel·lació de 1995. Malgrat això, l'Ajuntament va continuar concedint llicències il·legals als qui no n'eren els legítims propietaris, els quals van edificar 12 naus industrials sobre les terres de la família Farràs. Aquestes naus, que actualment estan en ple rendiment, s'han d'enderrocar en virtut de Sentència judicial ferma, fet que comportarà unes indemnitzacions que s'estimen en més de 15 milions d'euros que haurà de pagar l'Ajuntament de Sant Esteve Sesrovires per la seva responsabilitat patrimonial en la concessió d'aquestes llicències il·legals.

Malauradament, segons les famílies Farràs, l'Ajuntament de Sant Esteve Sesrovires “continua negant la realitat i pretén restar importància a les múltiples resolucions judicials que l'obliguen. Aquesta continuada forma d'actuar no fa desaparèixer els problemes sinó, a l'inrevés, els fa créixer, així com també fa créixer la responsabilitat que hauran d'acabar pagant, com sempre, els que no en tenen cap culpa: les sesrovirenques i els sesrovirencs.”

Redacció / Fotos: F.F.