Es presenta el projecte de millora de la seguretat viària de la BV-2003

Imprimeix

El projecte té per objectiu definir les actuacions a realitzar en aquest tram per disminuir l'accidentalitat, millorar la seguretat de vehicles i vianants, millorar les condicions d'accessibilitat

La Diputació de Barcelona ha lliurat a l'Ajuntament de Viladecans, el projecte constructiu de millora de la seguretat viària de la travessera urbana de la BV-2003, carretera de Sant Climent, entre l'avinguda de la Roureda i la cruïlla amb el carrer d'Àngel Aranyó. Aquest tram de la carretera és una de les vies de connexió entre el nucli de Viladecans i la C-32 i Sant Climent de Llobregat, formant un entorn urbà consolidat rodejat d'edificis d'habitatges amb molta activitat comercial en les plantes baixes.

El projecte té per objectiu definir les actuacions a realitzar en aquest tram de la BV-2003 per disminuir l'accidentalitat, millorar la seguretat de vehicles i vianants, millorar les condicions d'accessibilitat, i en conjunt, millorar la qualitat urbana d'aquesta part del municipi.

45ce322e d0a3 419d af79 c3080b00ff81

Les actuacions proposades en el projecte contempla una reducció de l'amplada de la calçada fins els 6,60 metres per evitar un excés de velocitat de vehicles, així com la redistribució de l'espai de vehicles i vianants, redimensionant les zones d'aparcament per a que tinguin una amplada adient i evitar així maniobres inadequades o l'aparcament indisciplinat en doble filera.

El projecte també contempla una ampliació de les voreres en alguns punts per apropar els vianants als punts de creuament de la carretera en millors condicions de visibilitat i accessibilitat, el tancament de les cruïlles massa obertes per evitar maniobres i moviments de vehicles inadequades. També es preveu la implantació d'altres mesures de pacificació del trànsit com són la construcció d'una cruïlla elevada a la intersecció amb els carrers del Roure i Franja de Ponent, la construcció d'un pas de vianants elevat a la cruïlla amb el carrer de Miguel Hernández i la construcció d'un altre pas de vianants elevat a la cruïlla amb el carrer Mare de Déu de Montserrat.

Captura de pantalla 2019 02 11 a las 17.30.15

Complementant l'actuació, es preveu també millorar l'accessibiltat a les parades d'autobús existent, una nova regulació semafòrica de la cruïlla de la BV-2003 amb el carrer del Molí amb l'avinguda dels Jocs Olímpics i l'arranjament i millorar alguns elements de la xarxa de serveis bàsics.

Els darrers estudis de Seguretat viària redactats per la Gerència de Serveis d'Infraestructures Viàries i Mobilitat de la Diputació de Barcelona, aquest tram de la BV-2003 l'havien identificat com uns dels trams amb una accidentalitat elevada. La gran amplada actual de la calçada incita els vehicles a circular a major velocitat de la permesa i facilita l'aparcament indisciplinat dels vehicles en doble fila, obstaculitzant la visió entre vehicles i vianants.

Redacció / Fotos: Diputació de Barcelona-Google Maps