Llum verda als habitatges de protecció oficial a Les Guardioles

Imprimeix

El primer edifici ha d’allotjar a les famílies afectades del carrer Sant Pere Romaní

El Ple municipal de Molins de Rei ha aprovat l’inventari de béns i drets de l'Ajuntament i la constitució del Patrimoni municipal del sòl i l’habitatge. La mesura permetrà iniciar la construcció del primer edifici d'habitatges de protecció oficial al nou barri de les Guardioles i que també donarà una solució definitiva als veïns afectats del carrer Sant Pere Romaní, que porten molts anys esperant el seu reallotjament definitiu.

La construcció del primer edifici d’habitatges de protecció a les Guardioles ja no té cap obstacle administratiu un cop aprovada la constitució del Patrimoni municipal del sòl i l’habitatge. De fet, l’any passat ja es va signar el conveni per iniciar la construcció d’aquest bloc de pisos però restava aquest darrer tràmit administratiu per poder començar les obres.

Les Guardioles Molins de Rei 2

A més, es dóna la circumstància, que aquest primer edifici d’habitatge protegit ha d’allotjar a les famílies afectades del carrer Sant Pere Romaní, a la Riera Bonet, i que porten molts anys esperant una solució definitiva. Amb la constitució del Patrimoni de sòl i habitatge també s’aconsegueix un nou instrument d'intervenció per generar habitatge de protecció oficial, que s’oferirà, preferentment, en fórmules de lloguer o en cessió d'ús.

Béns i drets

El Ple també va aprovar l’inventari de béns i drets de l'Ajuntament. Es tracta d’una eina que permet conèixer els béns (tant immobles com mobles), les inversions fetes en l'adquisició i millora dels seus béns i la realitat jurídica, econòmica i patrimonial d'aquests béns. A 31 de desembre de 2016 l’Ajuntament comptava amb un total de 234 béns immobles (com solars, edificis, zones verdes, parcs, etc.) i 231 places i vies públiques, valorats en 109.457.911,09 €, dels quals 3.170.540,34 € corresponen al Patronat Municipal del Sòl i Habitatge. També hi havia registrats  2.588 béns mobles valorats en 1.240.980,93 €. Això significa que si es resten les obligacions i préstecs superiors a 1 any, l’Ajuntament disposa d'un patrimoni net de 94.136.498,85 €. Aquesta actualització era imprescindible, atès que no s’actualitzava des de 1991.

Redacció / Fotos: Arxiu