Gavà aposta per una mobilitat sostenible

Imprimeix

El Ple de l’Ajuntament aprova la modificació de l’ordenança municipal de circulació de vianants i vehicles

El Ple de l’Ajuntament de Gavà va aprovar la modificació puntual de l’ordenança municipal de circulació de vianants i vehicles. Aquest canvi ha de permetre poder desenvolupar diferents accions amb l’objectiu d’aconseguir una ciutat més sostenible, pacífica, menys contaminant i més eficient. Es tracta de poder posar en marxa accions que fomentin les polítiques lligades a la mobilitat sostenible potenciant el transport públic mitjançant serveis menys contaminants, de qualitat i competitius.

El nou redactat contempla mesures circulatòries especials o mediambientals si les circumstàncies això ho requereixen. En aquest sentit es podran prendre les mesures oportunes d’ordenació del trànsit i prohibir o restringir la circulació de vehicles, canalitzar les entrades a unes zones de la ciutat per determinades vies, així com reordenar l’estacionament. Un exemple el trobem en les mesures de mobilitat sostenible a la platja amb l’establiment de zones restringides i destinades a l’aparcament per a residents a Gavà.

Així mateix, el canvi en l’ordenança permetrà implantar les restriccions sobre la circulació i l’aparcament que es considerin necessàries per motius de seguretat, mobilitat, i/o aquelles mesures adreçades a prevenir i/o reduir la contaminació.

Les diferents mesures s’establiran mitjançant decret d’Alcaldia o de l’òrgan en qui deleguin. En aquest decret es podrà designar els funcionaris municipals, que a més de la Policia Municipal, podran formular les denúncies que procedeixin per les infraccions que es comentin contra les mesures circulatòries especials o mediambientals.

A nivell local, cal posar en marxa iniciatives encaminades a fer de Gavà una ciutat més sostenible. Cal pensar que ja són diverses les administracions que han impulsat normatives amb l’objectiu de reduir la presència del vehicle privat, principalment per la contaminació atmosfèrica però també accions que contribueixen a la reducció de la contaminació sonora, la millora de la seguretat vial, la reducció de l’espai destinat al cotxe i favor de la recuperació de l’espai per als vianants, entre d’altres accions.

El canvi d’ordenança ha de permetre desenvolupar accions dins les mesures d’aquest programa metropolità, com són la implantació d’un Park and Ride i la creació de zones ZUAP.

Redacció / Fotos: Aj. Gavà