Es podrà construir nous aparcaments al subsòl de zones verdes a Esplugues

Imprimeix

L’objectiu és facilitar la generació de noves places d’aparcament en concessió per satisfer les necessitats actuals i futures

En la sessió del Ple d’Esplugues de Llobregat d’ahir dimecres 21 de desembre es va aprovar provisionalment la modificació puntual del Pla General Metropolità, per possibilitar en el futur, si escau, la construcció d’aparcaments al subsòl de zones verdes de la ciutat. Una proposta que es va aprovar amb els vots a favor de tots els regidors i regidores assistents, a excepció del grup municipal d’ERC que es va abstenir.

L’objectiu municipal és facilitar la generació de noves places d’aparcament en concessió per satisfer les necessitats actuals i futures compensant aquells sectors de la ciutat ja consolidats amb dèficit d’aparcament públic. Es tractaria sempre d’aparcaments al subsòl de zones verdes, que hauran de mantenir el caràcter de jardí o plaça enjardinada en la seva superfície superior.

MarieCuriecopia 0005

Jardi de Marie Curie

Gandhicopia 002

Plaça Gandhi

Les onze zones verdes que es concreten són: plaça Santa Magdalena, jardí de Marie Curie, El Suís-Can Rocabert, parc del Pou d’en Fèlix, jardí Àngela Pagès, Tres Molinos, Pla Parcial El Gall (superfície delimitada pels carrers Gaspar Fàbregas, Gall i Baronessa de Maldà), plaça Gandhi, parc de la Fontsanta, i dos trams de la rambla del Carme (tram superior tocant al Mercat La Plana, i tram inferior en la confluència amb el carrer St. Antoni Ma Claret).

El 18 d’octubre de 2017, el Ple de l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat va acordar aprovar inicialment la modificació puntual del Pla General Metropolità per a l’ús d’aparcament al subsòl de zones verdes i obrir un període d’informació pública d’un mes. En el termini d’exposició pública no es va presentar cap al·legació i, a partir d’ara, una vegada aprovat al plenari, es farà arribar a la Comissió Territorial d'Urbanisme de l'Àmbit Metropolità per a la seva aprovació definitiva.

Redacció / Fotos: Arxiu