Condemnen a la Generalitat a pagar el deute de les Escoles Bressol

Imprimeix

La sentència del TSJC subratlla la responsabilitat financera de l’administració autonòmica en l’etapa educativa de 0 a 3 anys per la qual cosa haurà d’abonar a l’Ajuntament de Cornellà un total de 2.358.200 euros corresponent dels cursos 2012 a 2015

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha donat la raó a l’Ajuntament de Cornellà en el contenciós plantejat contra la Generalitat de Catalunya pel finançament de les escoles bressol, obligant a l’administració autonòmica a abonar a l’Ajuntament la quantitat de 1.300 euros per alumne i curs, xifra recollida en el darrer conveni signat (l’any 2013). En total, la Generalitat haurà de pagar al consistori 2.358.200 euros corresponents al deute dels cursos 2012 a 2015, segons la sentència 853/2017 de 22 de novembre.

Aquesta sentència clarifica el deure de la Generalitat de Catalunya de cofinançar aquests serveis municipals, que es van crear d’acord amb un pla autonòmic de 2005 per potenciar la primera etapa de l’educació infantil (de 0 a 3 anys).

Segons fonts municipals, anys després la Generalitat va esquivar el seu compromís, primer reduint significativament la seva aportació (de 1.800 euros per alumne i curs, a 1.600 i després a 1.300 euros), i després deixant de formalitzar els convenis amb l’Ajuntament de Cornellà.

escolabressol g1

Davant d’aquesta situació, l’Ajuntament de Cornellà va acordar, en sessió plenària del 25 de setembre de 2014, requerir a la Generalitat que, en exercici de les seves competències i en compliment de les seves obligacions legals, pagués el deute exigible en aquell moment, de 826.800 euros, a càrrec del cofinançament de les escoles bressol municipals, fins al curs 2011-2012; i que formalitzés els convenis dels cursos posteriors, a més de fer efectiu el pagament de les subvencions que hi corresponien. En cas contrari, iniciaria la via contenciós administrativa.

La Generalitat mai no va contestar expressament el requeriment, encara que sí el va atendre parcialment de facto: un mes després, va procedir al pagament de la quantitat de 826.800 euros corresponents al curs 2011-2012.

La sentència del TSJC de 22 de novembre de 2017 considera que la Generalitat ha d’abonar els interessos meritats per aquesta quantitat, entre el moment que s’havia de fer efectiva, i el mes de novembre de 2014, quan finalment va ser pagada sent aquesta quantitat de 5.708,32 euros.

escolabressol g2

L’Ajuntament no recorrerà la sentència, tot i que havia reclamat 1.800 euros per alumne i curs, que era el compromís inicial del departament d’Educació per finançar les escoles bressol municipals. Pel que fa als cursos a partir del 2015 en endavant, en tractar-se d’actes futurs en el moment del recurs, la sentència no els considera, per la qual cosa obre la porta a fer de la corresponent reclamació a la Generalitat.

D’acord amb els mateixos fonaments que van conduir a la interposició del recurs, l’Ajuntament reclamarà ara a la Generalitat el compliment de les seves obligacions econòmiques per finançar les escoles bressol municipals corresponents als cursos 2015-16, 2016-17 i 2017-18, més els interessos que corresponguin, a l’empara de la Llei d’Educació de Catalunya (LEC) i d’acord amb els fonaments de la sentència.

El TSJC manifesta que la gestió d’aquesta etapa educativa correspon als municipis, però el cas és que la titularitat de la competència no exclou que les administracions superiors, específicament la Generalitat, quedin deslliurades de tota responsabilitat financera.

 

Redacció / Fotos: Aj. Cornellà-Arxiu