Abrera ja té l’actualització de la cartografia topogràfica

Imprimeix

És una eina essencial per al desenvolupament de les competències municipals bàsiques

La Diputació de Barcelona ha realitzat l'actualització de la cartografia topogràfica urbana digital 3D escala 1:1000. Aquesta cartografia és una eina essencial per al desenvolupament de les competències municipals bàsiques, ja que s'utilitza com a base de les cartografies temàtiques com ara el planejament urbanístic, la cartografia de cadastre i les xarxes de serveis i equipaments.

Per al municipi d'Abrera s'han cartografiat 1.438 hectàrees de sòl urbà i urbanitzable, així com les hectàrees del sòl no urbanitzable necessàries per a la planificació urbanística dels seu àmbit territorial.

La cartografia, realitzada a partir de fotografies aèries que utilitzen tècniques fotogramètriques i del treball de camp, està estructurada en sis fitxers que inclouen l'altimetria, planimetria, toponímia, model digital d'elevacions, vialer i model digital del terreny, segons plec d'especificacions tècniques v 2.2 aprovat per la Comissió de Coordinació Cartogràfica de Catalunya. 

L'actualització d'aquesta cartografia, que es lliura en els formats Microstation, Autocad i PDF amb nivells i sistema de referència ETRS89, facilita els treballs de diagnosi, planificació i gestió municipal, així com la presa de decisions estratègiques per part del consistori.

Redacció / Foto: Diputació de Barcelona