Continua la transformació i millora de l’espai públic de Molins

Imprimeix

La plaça del Molí serà un nou espai de referència del centre de la vila baixllobregatina.

La modificació parcial del Pla General Metropolità en el sector Molí-Terraplè permetrà continuar amb la transformació i millora de l’espai públic de Molins de Rei. Amb aquesta iniciativa s’impedirà la construcció de grans edificacions a l’entorn del Molí, s’augmentarà el sostre d’habitatge protegit i es guanyarà una nova zona verda al centre del municipi.

L’entorn del Molí es protegeix i es fa realitat un antic compromís electoral de les dues forces polítiques de l’equip de govern i un dels principals objectius del PAM. Amb aquest canvi, que preveu una reordenació dels volums previstos, la zona que envolta l’edifici del Molí no tindrà un gran edifici de 10 plantes com fins ara preveia el planejament urbanístic municipal. El sostre edificable es repartirà en diferents punts del municipi sense superar mai els 5 pisos d’alçada.

La modificació del Pla General Metropolità equilibrarà l’edificabilitat del centre vila, repartint el sostre edificable entre la plaça de la Llibertat i la plaça del Molí i donant continuïtat urbana a la carretera de Caldes. A més, permetrà incrementar les dotacions d’habitatge protegit a Molins de Rei, que s’esgotaven amb la construcció del barri de Les Guardioles, i que l’Ajuntament en conservi la titularitat. El nou planejament també preveu habilitar una zona verda entre l’edifici del Molí i el Passeig del Terraplè i redistribuir l’espai destinat a equipaments i serveis.

L’alcalde de Molins de Rei, Joan Ramon Casals ha apuntat que “el canvi en la planificació millorarà la qualitat de l’espai públic al centre de la vila, impedint que es construeixin grans edificacions i guanyant una zona verda” i ha afegit que aquest canvi permetrà garantir i augmentar l’habitatge protegit a Molins de Rei”. De la seva banda, el tinent d’alcalde, Xavi Paz, ha destacat que  “estem planificant avui perquè en el futur l’urbanisme de Molins de Rei sigui més amable” i ha explicat que “aquest canvi urbanístic millorarà la qualitat de l’espai urbà i posarà en relleu l’edifici del Molí i futura biblioteca.”

Exposició pública

Després de l’aprovació inicial de la modificació del Pla General Metropolità dels sectors del “Molí” i “El Terraplè” en el darrer ple, s’obrirà un període d’exposició pública d’un mes, durant el qual els ciutadans podran fer les al·legacions que considerin oportunes. Posteriorment, s’incorporaran al projecte aquelles al·legacions que s’hagin considerat procedents i es preveu l’aprovació provisional del projecte per a finals d’any. Un cop aprovada, s’enviarà a la Generalitat de Catalunya per a l’aprovació definitiva.   

Redacció / Foto: Aj. Molins de Rei