Vallirana, amb Pla d'accessibilitat als edificis i la comunicació municipal

Imprimeix

Un treball que té per objectiu inventariar i identificar barreres en edificis i la via pública així com el pla de transports i les comunicacions.

La Diputació de Barcelona ha redactat el Pla d'accessibilitat als edificis municipals i la comunicació del municipi de Vallirana, un treball que té per objectiu inventariar i identificar barreres en edificis i la via pública així com el pla de transports i les comunicacions. El document ha estat lliurat avui pel diputat d'Infraestructures Viàries i Mobilitat, Jordi Fàbrega, al regidor d'Urbanisme i Barris de Vallirana, Jordi Urrea.

El treball, que dóna compliment a la Llei 13/2014 d'accessibilitat, vol donar resposta a les necessitats del municipi en temes d'accessibilitat als edificis i a la via pública en el marc d'una sèrie de planificacions i actuacions a dur a terme en els propers anys.

Si bé es tracta d'un pla d'eliminació de barreres, també s'estableix com un pla de prevenció de barreres, establint criteris a emprar en les intervencions en obra nova o de reforma que es duguin a terme al municipi.

El Pla s'orienta a proposar millores que facilitin l'autonomia personal dels col·lectius de persones amb discapacitat, però també preveu unes millora de la qualitat de vida d'altres col·lectius, especialment la gent gran.

El document comprèn un inventari de tot el que ha de ser accessible al municipi, el seu estat d'accessibilitat, donat orientacions sobre la magnitud del problema, propostes d'actuació, pressupostos i fases així com les eines municipals, com són un resum de les actuacions, plànols generals i de solucions detallades i un full resum d'actuacions. El treball ha de ser una eina d'utilitat tant per a tècnics com per als responsables polítics del municipi

Redacció / Fotos: Diputació de Barcelona