Comença el Curs Escolar 2019-2020 al Baix Llobregat

Imprimeix

Més de 147.000 alumnes tornen des d’avui a les aules, un 1,06% a P3 i un 1,86% a l’ESO menys respecte l’any passat

Avui comença el nou curs escolar 2019-20209. Des d’avui i durant les properes setmanes s’aniran incorporant més de 147.000 alumnes matriculats tant en ensenyaments universals com ensenyaments postobligatoris (126.060) i especials (20.962) en els centres d’ensenyament públics i concertats de la comarca.

5931222 d2f1 11e9 bfb8 005056bd5094 INMAQ 8

matriculats bona

Els més matiners són els alumnes de les classes al segon cicle de l’educació infantil, l’educació primària, l’educació secundària obligatòria, el batxillerat, els cicles formatius de grau mitjà de formació professional i d’arts plàstiques i disseny, el curs de formació específic per a l’accés a cicles de grau mitjà, el curs de preparació per a la incorporació de cicles formatius de grau superior i en la resta dels ensenyaments de règim especial. Posteriorment, ho faran els alumnes de les classes als cicles formatius de grau superior de formació professional inicial i d’arts plàstiques i disseny, les classes de l’ensenyament de centres i aules de formació d’adults i les classes de l’ensenyament de les escoles oficials d’idiomes.

“Aquest nou curs escolar ens plantejarà en matèria educativa: tots els centres de secundària, públics i concertats, hauran de dur a la pràctica Servei Comunitari en el seu currículum per al seu alumnat (en el Baix Llobregat aquest curs passat ja el duien a terme gairebé el 100% de centres); aprovar la nova normativa de menjador escolar després de les conclusions del procés participatiu realitzat; nou decret d’escolarització després de la signatura del Pacte contra la segregació; nou decret de concerts educatius; nou Decret d’organització i funcionament de l’Institut Obert de Catalunya; tancar un acord entre els agents implicats en relació amb la reforma de l’FP Dual; implementació d’un Programa per a la millora de l’oralitat dels alumnes de secundària (“Tenim la paraula”); nou programa de pràctiques educatives en centres formadors; posada en funcionament de dos butlletins informatius per a docents (Educentres) i per a la ciutadania (Infoescola), etc”, explica Francisco Ballester, director dels Serveis Territorials d’Ensenyament al Baix Llobregat.

escola pisarra

“En relació amb les dades d’escolarització enguany seguim veient la tendència al decrement d’alumnes que s’incorporen a P3 a les nostres escoles (-1,06%) i es comença a visualitzar també un lleuger decrement dels alumnes que inicien els seus estudis a l’ESO (-1,86%). Hem analitat aquesta última dada perquè esperàvem estar en dades molt similars a les del curs passat i no ha estat així. Hem constatat que s’han escolaritat a la comarca menys alumnes en centres concertats procedents d’altres poblacions limítrofes i, també, un petit repunt d’escolarització d’alumnat del Baix Llobregat que ha matriculat en centres concertats del Consorci, L’Hospitalet, Manresa o L’Anoia. Aquest nou decrement d’alumnes ha fet que minorem a la comarca quatre grups de P3 de centres públics i dos grups de centres concertats. El decrement d’alumnes ha fet que hagi tancat la seva activitat un centre concertat que impartia només segon cicle d’educació infantil a Sant Andreu de la Barca. Pel que fa a primer d’ESO hem minorat tres grups públics a la Comarca. Cal dir també que hem obert un nou grup de P4 a Sant Feliu de Llobregat per l’arribada de nous alumnes d’aquesta edat a la població de manera significativa. També hem obert tres nous grups de primer de batxillerat”, explica Ballester.

Un fet que ha provocat que la ràtio mitjana d’alumnes de P3 és de 22,8 (el curs passat va ser de 23) i a primer d’ESO, amb menys grups, s’ha mantingut la mateix ràtio de mitjana per grup que el curs anterior (28,9).

ratio

“En aquest primer curs en les visites que hem fet a diferents poblacions hem vist com s’estan fent noves promocions immobiliàries a molts municipis de la Comarca. No sabem si estem a les portes d’una nova bombolla immobiliària. Caldrà veure com es tradueix això en nova població escolar i, especialment, quantes famílies joves per nodrir grups de P3: si seran desplaçaments entre poblacions del mateix Baix Llobregat o bé seran famílies d’altres comarques que hi vindran a viure-hi i incrementarem la població escolar. Mentre no ho tinguem clar, en els propers anys la tendència d’escolarització a P3 segueix sent a la baixa”, diu Ballester.

Plantilles de professorat

Es preveu un total de 8.079,2 dotacions de professorat per al curs 2019-2020. Aquest total es distribueix en 3.942,6 dotacions en 67 centres de secundària (3 instituts- escola), 3.864 en 156 escoles (2 centres d'Educació Especial), 173 en 17 centres de formació d’adults i 52 en cinc escoles oficials d’idiomes.

professorat

alumnes escola aula mestra mestre professor professora

professorat 2

Segons Ballester, “amb menys grups, i ho vull subratllar, ens mantenim en dades similars de professorat respecte al curs passat. Valoro molt positivament que amb els marges d’autonomia que tenen els centres s’hagin pogut perfilar un nombre de professorat important per cobrir llocs específics (584), especialment en tres aspectes diana: l’atenció a la diversitat de l’alumnat (inclusió), l’anglès en altres matèries que no és la pròpia llengua (plurilingüisme), i el treball globalitzat (processos d’aprenentatge).”

Centres i obres

Al Baix Llobregat hi haurà un total de 253 centres públics, 63 privats concertats i 3 municipals. I es distribuiran de la següent manera:  

centres

A més, el curs escolar s’inicia amb set noves construccions o grans ampliacions segons acords de Govern (Corbera de Llobregat, Gavà, El Prat de Llobregat, Olesa de Montserrat i Sant Esteve Sesrovires) o convenis amb els ajuntaments (Abrera i El Prat de Llobregat). D’altra banda, durant l’estiu s’ha arranjat diversos centres escolars de municipis baixllobregatins amb una inversió de 3.476.327,30 euros. Segons Ballester,”pel que fa al tema de les obres i noves construccions, podem dir que iniciarem el curs amb normalitat. N’estem molt satisfets per com estan anant les coses” . Actualment, hi ha un total de 66 mòduls en 30 centres i tres centres estan en mòduls. També cal destacar la retirada d’elements de fibrociment a l’Institut Esteve Terradas de Cornellà de Llobregat i a l’Institut Frederic Mompou de Sant Vicenç dels Horts i s’ha suprimit barreres arquitectòniques a l’Escola Àngel Guimerà de Pallejà, l’Escola Doctor Trueta i l’Institut Viladecans VI de Viladecans.

Captura de pantalla 2019 09 12 a las 7.59.49

− Es possa en funcionament un nou institut, l’Institut El Prat (Prat de Llobregat).

−  L’escola Pepa Colomer passa a ser Institut Escola i tindrà la seva primera promoció de primer d’ESO.

−  S’ha finalitzat la segona fase d’ampliació de l’educació infantil de l’escola Montserrat (Sant Just Desvern) per fer-la de doble línia.

− S’ha actuat en obres de reforma, ampliació o manteniment en 42 centres (11 més que el curs passat): cobertes, façanes, supressió barreres, ascensors, retirada de fibrociment, col·lectors, etc.

−  S’ha començat grans obres d’ampliació en l’Institut Escola Gavà Mar (Gavà), l’Institut Creu de Saba (Olesa de Montserrat), l’Institut Montserrat Colomer (Sant Esteve de Sesrovires) i l’Escola Cau de la Guineu (Corbera de Llobregat).

−  Va endavant el conveni amb l’Ajuntament d’Abrera en relació amb el Projecte d’ampliació de l’Institut Voltrera.

−  Es farà dins d’aquest any 2019 el projecte de remodelació dels espais actuals de l’Institut Els Bruguers de Gavà.

−  Va endavant la redacció del projecte de remodelació de l’escola Sant Jordi (Sant Vicenç dels Horts).

“Voldria deixar clar que tenim més grans obres importants per dur a terme en els propers anys al Baix Llobregat i que el tema pressupostari ens limita i molt. La fórmula de conveni que estem fent en algun municipi podria fer avançar els terminis si arribéssim a acords entre ambdues administracions. A més a més de les nostres actuacions, cal sumar les actuacions que han fet els ajuntaments en les escoles. Cal agrair a molts professionals, tant els dels nostres serveis territorials com els dels diferents ajuntaments del Baix Llobregat, l’esforç que han fet per tenir-ho tot a punt. El mèrit és col·lectiu; totes i tots hi hem sumat per a fer possible que el nou curs comenci amb normalitat”, manifesta el director dels Serveis Territorials d’Ensenyament al Baix Llobregat.

Nous ensenyaments

Francisco Ballester considera que “la Formació Professional també ha vist un augment de la seva oferta amb quatre nous cicles formatius, fet que cal destacar molt positivament. La voluntat de la direcció general d’FP, que la planificació de la FP es realitzi en el propi territori, ha estat ben valorada. Potenciar la Formació Professional és un objectiu de les polítiques educatives i prioritàries de la Conselleria, com també enfortir l’FP Dual. Tenim al Baix Llobregat 80 cicles formatius amb FP Dual. És bastant, però volem que en siguin molts més. Cal trobar complicitats amb el teixit productiu de la Comarca i, per això, estem alineats amb el Consell de l’FP del Baix Llobregat. Tots podem fer que es sumi en l’objectiu que volem aconseguir de País” i afegeix que “voldria destacar, per la rellevància que té, nous estudis: dos nous itineraris formatius específics (IFE), un dels quals és pilot a Catalunya (aux. De manteniment d’instal·lacions esportives) i que s’implementa a Olesa de Montserrat; i el batxillerat de tres anys amb ensenyaments de règim especial d’esports (entre l’Institut Joanot Martorell d’esplugues de Llobregat i l’Escola Catalana de l’Esport).”

nous ensenyaments

Competències bàsiques

competències bàsiques

En relació amb els resultats competencials de sisè, Ballester considera que tot el que evidenciï una millora “cal ser destacat positivament. Cal sempre tenir en compte la mitjana dels darrers cursos, no només les darreres dades de curs. Si només fem la comparació amb nosaltres mateixos, es pot veure que la mitjana de llengua catalana i llengua anglesa segueix millorant, mentre que en llengua castellana i matemàtiques la mitjana ha baixat (com també ho ha fet amb les mitjanes generals de Catalunya en aquesta promoció). La mitjana d’anglès i matemàtiques és superior a la mitjana de Catalunya i s’ha aconseguit gairebé igualar la mitjana de llengua catalana a la mitjana de Catalunya. En relació amb els resultats competencials de quart d’ESO, si ens comparem amb nosaltres mateixos, les dades segueixen demostrant que anem millorant percentualment, curs a curs, apropant-nos també a la mitjana de Catalunya. Fins i tot, superar-la en llengua castellana i igualar-la en matemàtiques. Anem reduint % l’alumnat que no assoleix les competències bàsiques i treballem, també, per a que cada vegada hi hagi més percentatge d’alumnat que se situï en les franges mitjana alta i alta d’assoliment de les competències. Els equips docents dels centres del Baix Llobregat estan molt implicats en aquesta dinàmica. Només us cal fixar en l’apartat de programes i projectes de millora i podreu observar com el nombre de centres va augmentant, segons les seves necessitats. N’estem satisfets, tot i els marges de millora que tenim.”

Atenció a la Diversitat i Inclusió

Els recursos per a l'atenció a l'alumnat amb necessitats educatives especials dels que es diposarà en el curs 2019/2020 són els següents:

diversitat

“Tot i l’ofec pressupostari en el qual ens trobem, amb pressupost prorrogat des del 2017 i amb un impagament per part del Gobierno de España, que a inicis de setembre era de 1317M€, una part dels quals serien destinats al Departament d’Educació, aquest curs hem implementat en cinc centres nous suports intensius per a l’educació inclusiva (SIEI); dos Plans Educatius d’Entorn 0-20; una nova aula integral de suport per alumnes de secundària (AIS), que se suma a la de primària que ja vàrem implementar el curs passat; arribem a 71 centres amb  dotació d’aula d’acollida per alumnes nouvinguts; i incrementem 60h més de vetlladors respecte les que teníem el curs anterior, tot i que segueixen sent encara insuficients.”, conclou Ballester.

Redacció / Fotos: Arxiu-Aj. El Prat