El Síndic constata falta d’accessibilitat als parcs infantils del Prat

Imprimeix

L’Ajuntament va aprovar fa quatre anys una moció per adequar les instal·lacions i els jocs de les àrees per a persones amb discapacitat, però no ha complert les demandes

El Síndic de Greuges ha estirat de les orelles l’Ajuntament del Prat. Aquesta institució creu que hi ha una manca d’instal·lacions i jocs accessibles en les àrees de joc infantil dels parcs del municipi i que el consistori incompleix una moció aprovada pel Ple en relació amb aquest assumpte.

El Síndic va rebre una queixa presentada per un veí que manifestava la seva disconformitat amb la manca d'accessibilitat de les instal·lacions i dels jocs de les àrees de joc infantil del municipi aportant una còpia de l'acta del Ple de l'Ajuntament de 7 d'octubre de 2015 en què va ser aprovada, per unanimitat, una moció en què el Ple acordava: “Instal·lar gronxadors i jocs adaptats en les zones de jocs infantils de la localitat, així com fer els accessos universals; i instal·lar aquest tipus de gronxadors i jocs en els propers parcs i zones de jocs infantils que es creïn en el municipi, així com crear els accessos adaptats i universals.”

parcs elprat 2

El veí manifestava la seva disconformitat per la manca de compliment d'aquest acord i assenyalava que el passat mes de març va presentar una instància a l'ajuntament sobre aquest assumpte. L'interessat va rebre resposta del consistori en què s'assenyala que de l'estudi de la situació i diversitat dels infants amb discapacitat es va valorar que el projecte de fer accessibles les zones de joc era d’una elevada complexitat per la qual cosa els diferents departaments i àrees implicades en aquest projecte continuaven treballant. De moment, s’explica en la resposta, es va decidir instal·lar un dels jocs adaptats en el CEE Can Rigol.

parc elprat 3

La Premsa del Baix, també ha pogut saber que l'ajuntament va informar al Síndic que al municipi, d'acord amb el Plànol d'accessibilitat a les zones de jocs infantils i de paviments, que hi havia un total de 61 de les quals només no eren accessibles cinc. Segons l'Ajuntament, moltes de les persones amb discapacitats (sensorials, intel·lectuals, mentals i de mobilitat reduïda lleu) podien accedir a pràcticament tots els jocs, amb acompanyament. Però la realitat és una altra. La nostra publicació s’ha posat en contacte amb el departament de premsa de l’Ajuntament del Prat per conèixer l’opinió dels responsables municipals sobre el tema, però no ha tingut cap resposta.

Suggeriments i recomanacions

D’acord amb l’aplicació de l'interès superior de l'infant, i tenint en compte la necessitat de garantir els drets dels infants amb discapacitat a gaudir de l'esbarjo i dels espais públics de joc en igualtat de condicions que els altres infants, el Síndic de Greuges de Catalunya suggereix a l'Ajuntament del Part de Llobregat elaborar un pla de renovació de les instal·lacions de jocs infantils existents als parcs de la ciutat per tal d’incorporar-hi instal·lacions i jocs inclusius, amb disseny universal i adaptats per a infants amb diversitat funcional i, en concret gronxadors i jocs adaptats, segons acordà el Ple en sessió de 7 d'octubre de 2015”.

elprat infantil parc

També recomana al consistori establir un calendari per dur a terme l'adaptació, per a persones amb discapacitat, de les instal·lacions i jocs de les àrees infantils dels parcs de la ciutat, i que no resti supeditada al calendari de manteniment o renovació de les instal·lacions existents. Fora desitjable, també, que el calendari d'adaptació de les instal·lacions i jocs de les àrees infantils dels parcs de la ciutat tingués en compte una distribució territorial equilibrada de tal manera que s'incrementin, paral·lelament, els jocs adaptats per a infants amb diversitat funcional en tots els districtes de la ciutat”. A més, el Síndic suggereix adoptar les mesures necessàries per garantir el segon punt acordat pel Ple, en el sentit d'instal·lar aquest tipus de gronxadors i jocs en els propers parcs i zones de jocs infantils que es creïn en el municipi, així com crear els accessos adaptats i universals.”

Redacció / Fotos: Particular