Fem Sant Andreu denuncia els comptes municipals del 2020

Imprimeix

Segons el grup municipal s’ha detectat un alt cost entre sentències judicials perdudes i els interessos de demora, i s’augmenten les assignacions a dit un 34% respecte l’any 2019

Fem Sant Andreu ha presentat un informe de catorze pàgines a la Comissió Especial de Comptes de l'exercici 2020, que va tenir lloc el passat dilluns 31 de maig a Sant Andreu de la Barca. Segons el grup municipal,”hem elaborat un informe exhaustiu, examinant el compte de l'exercici pressupostari del 2020 i del no pressupostari del mateix any.”

Arran del procés d'anàlisi, Fem Sant Andreu destaca “tres fets especialment preocupants”:

- Hi ha una gran dificultat per accedir lliurement a la informació econòmica de l’ajuntament afegint-hi impediments directes per part de l’equip de govern.

- S’ha detectat un gran nombre de despeses judicials i d’interessos de demora de sentencies judicials perdudes per part de l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, en aquest cas el cost puja a la quantitat de 377.000€ en diverses sentencies.ç

- El Govern municipal ha assignat a dit més de 670.000€ amb encàrrecs directes a 21 proveïdors.

Sant Andreu té la determinació de “posar a disposició de la Sindicatura de Comptes de Catalunya l’informe elaborat pel nostre grup municipal. Estem estudiant si aquestes incidències detectades en l’exercici 2020, i ja recollides amb anterioritat per l’informe 16/2016 de la Sindicatura i l’incompliment reiterat de la Llei de Contractes del Sector Públic, poden suposar la vulneració de la legislació vigent, i per tant obligar-nos a emprendre accions legals i demanar responsabilitats polítiques.”

A aquest enllaç hi podreu trobar tota la informació detallada al respecte i una còpia del’informe presentat.

https://www.femsantandreu.cat/wp-content/uploads/2021/06/Informe-Fem-Sant-Andreu-comissio-especial-de-compte-2020_public.pdf

Redacció / Foto: Arxiu