Fem Sant Andreu porta al plenari les retribucions de l’alcalde i regidors

Imprimeix

El grup municipal republicà considera abusiu les retribucions per assistències de l’alcalde, "ja que entren en contradicció amb les recomanacions de l’Oficina Antifrau" i denuncia que alguns regidors i regidores de l’equip de govern amb dedicació exclusiva "perceben dues pagues extres sense ser treballadors i funcionaris de l’Ajuntament"

El passat setembre el grup municipal de Fem Sant Andreu va sol·licitar per carta a l’alcalde, Enric Llorca, la modificació de les indemnitzacions que percep per assistències als òrgans col·legiats de l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Segons els republicans, l’alcalde multiplica de mitjana el que cobren la resta d’integrants d’aquests òrgans: “són del tot abusives i constitueixen un sou encobert”. Aquesta pràctica, segons Fem Sant Andreu, és contrària a dret segons diverses sentències judicials i informes jurídics, i contradiu directament les recomanacions de l’Oficina Antifrau.

pacte de govern signatura thumb 620

Captura de pantalla 2020 11 12 a las 9.23.18

Segons la Llei 27/2013, de 27 de desembre, la racionalització i sostenibilitat de l’Administració local va fixar limitacions tant pel que fa al contingut dels drets econòmics dels càrrecs electes locals com pel que fa al nombre màxim de càrrecs electes als quals es podia designar dedicació exclusiva. L’Oficina Antifrau de Catalunya, entre altres, fa la següent recomanació: “L’import que es fixi en concepte d’assistències a reunions d’òrgans col·legiats ha de ser igual per a tots els membres que conformen l’òrgan col·legiat. Les diferències dels imports només són acceptables en casa d’assistència a sessions de diferents òrgans col·legiats municipals. En qualsevol cas, no és admissible que per a la persona que presideix l’òrgan o per a les persones que conformin l’equip de govern es fixin imports diferents en concepte d’assistències a les sessions d’aquest òrgan que per a la resta de membres electes que l’integrin.”

beas

Per altra banda, en el mateix plenari, Fem Sant Andreu proposa corregir una flagrant irregularitat. Els regidors amb dedicació exclusiva com Juan Pablo Beas, Saray Cantero, Luis Oulego i Montserrat Tobella, s’han adherit al conveni col·lectiu dels treballados de l’Ajuntament sense ser-ho., segons els republicans. Qüestió que ha provocat que es beneficiessin de la pujada de salari d’un 2% (al gener de 2020) segons fixava el conveni, com també s’han beneficiat d’altres beneficis del mateix com per exemple el cobrament de dues pagues extra, una per puntualitat i l’altra de productivitat, ambdues pagues segons conveni del 2011 ascendeixen a 845 euros cadascuna.

Fem Sant Andreu sosté que els càrrecs electes i/o poders públics, no es regeixen ni es poden acollir als convenis dels treballadors de la corporació municipal perquè no ho són. A més, en l’àmbit d’aplicació del mateix conveni especificat en l’article 1, indica que aquest s’aplicarà i regularà les relacions de treball entre la Corporació i el personal funcionari al seu servei.

Per tant, a conseqüència d’aquestes dues qüestions, Fem Sant Andreu al tenir una quarta part de representativitat al plenari, insta a l’alcalde a convocar en deu dies màxim el Ple extraordinari per tal de tractar aquestes qüestions i posar-hi solució.  

Redacció / Fotos: Trànsit