El 31% de dones encapçalen les llistes electorals per a les municipals

Imprimeix

De les 4.572 persones que formen part de les 242 candidatures al Baix Llobregat, 2.210 són dones, el que suposa el 48,3% del total

L’Observatori Comarcal i el Consell de les Dones del Baix Llobregat publiquen l’avanç de l’Informe sobre l’Accés de les Dones a la Vida Política Local. En aquest informe, que es publicarà el proper mes de juliol, s’analitza la presència de les dones a les llistes electorals presentades al Baix Llobregat. Al territori, el 31% de les llistes electorals estan encapçalades per dones. L’any 2015, aquest percentatge va ser del 26%, per tant, s’observa un increment de 5 punts.

Si ens centrem en les 4.572 persones que formen part de les 242 candidatures al Baix Llobregat, 2.210 són dones, el que suposa el 48,3% del total. Aquí també s’observa un lleuger increment de 2 punts respecte de les darreres eleccions, i de 4 punts si prenem com a referència les de 2007, les primeres eleccions amb la Llei Orgànica 3/2007 per a la igualtat efectiva de dones i homes en vigor, que va establir una composició equilibrada de les llistes electorals (disposició addicional primera), segons la qual les persones d’un sexe no poden superar el 60% de la llista. Per a garantir una composició equilibrada la llei va establir una proporció de com a mínim el 40% d’un dels sexes en cada tram de cinc de les llistes electorals, quedant exempts els municipis de menys de 3.000 habitants.

Captura de pantalla 2019 05 16 a las 9.51.21

Captura de pantalla 2019 05 16 a las 9.46.13

Les llistes electorals presentades a les eleccions locals 2019 al Baix Llobregat, reflecteixen un compliment estricte de la Llei. Els llocs amb major presència de dones són respectivament el 4 (59.1%), 10 (58%) i 8 (56%).

Captura de pantalla 2019 05 16 a las 9.51.37

Per últim, destaca que, per primera vegada, el percentatge de llistes encapçalades per dones és superior en els municipis petits (menors de 20.000 habitants) que en els grans (34% i 28% respectivament). Tot i que el percentatge de candidatures encapçalades per dones creix en els 2 tipus de municipis, aquest creixement és més significatiu en els municipis petits, amb un increment d’11,5 punts.

Per municipis

En sis municipis del Baix Llobregat (El Papiol, Sant Joan Despí, Pallejà, Abrera, Vallirana i Sant Feliu de Llobregat) el nombre de dones supera al d’homes en el total de les seves llistes electorals. Sant Climent de Llobregat i Gavà són els municipis amb menor presència femenina en les llistes electorals (sense superar el 45% del total).

Captura de pantalla 2019 05 16 a las 9.51.47

Redacció / Fotos: Observatori Comarcal Baix Llobregat