Es culmina la recuperació socioambiental del riu Llobregat

Imprimeix

Enllestides les obres en quatre trams del riu Llobregat (Pallejà, Sant Boi, Sant Vicenç dels Horts i Santa Coloma de Cervelló), amb una inversió superior als 2,6 milions d'euros 

L'AMB ha finalitzat les actuacions de millora i transformació del riu Llobregat que consoliden aquest curs fluvial metropolità com un espai de lleure i esport, i alhora com un ecosistema blau amb més qualitat paisatgística i ambientalLes intervencions s'han portat a terme als marges de Pallejà, Sant Boi de Llobregat, Sant Vicenç dels Horts i Santa Coloma de Cervelló, que sumen quasi 10 km de longitud de camí paral·lel al riu i els accessos des dels nuclis urbans als municipis.

parc riullobregat

El conjunt d'actuacions doten d'identitat metropolitana el riu Llobregat i alhora s'adapten a les particularitats locals de cada municipi. 

 Les intervencions compartides són les següents:

AMB Albert Canalejo 2

Les actuacions particulars per a cada un dels municipis són les següents:

Les actuacions s'han fet al camí del marge dret del riu, el camí de la riera de Can Soler, i el recorregut de vianants que hi ha al lateral del vial de servei del Parc Agrari del Baix Llobregat, paral·lel a la carretera de Sant Vicenç i a l'accés a l'estació de FGC de la Colònia Güell. Aquests itineraris, amb una longitud de 3,5 km, esdevenen més accessibles, amples, segurs i interconnectats. 

Les actuacions de Sant Boi tenen una inversió de 600.000 euros, finançats en un 75% per l'AMB i en un 25% per l'Ajuntament.

AMB Albert Canalejo 3

La inversió ha estat de 360.000 €, finançats en un 75% per l'AMB i en un 25% per l'Ajuntament.

D'aquesta manera, es produeix una concentració d'activitats lúdiques en una zona prèviament molt antropitzada per preservar millor la resta com un espai natural.

Les intervencions han consistit en l'arranjament i millora de dues zones addicionals: el camí del marge dret de la riera de Torrelles al pas sota l'AVE i l'A-2 i la confluència entre el camí del marge dret del Llobregat i la riera de Cervelló.

L'actuació a Sant Vicenç dels Horts ha suposat una inversió de 360.000 €, finançats en un 75% per l'AMB i en un 25% per l'Ajuntament. 

AMB Albert Canalejo 4

Redacció / Fotos: AMB