Un estudi estratègic planteja actuacions en l'arbrat viari de Pallejà

Imprimeix

L'objectiu de l'estudi és poder gestionar de manera més eficaç i sostenible els arbres dels carrers del municipi

La Diputació de Barcelona ha realitzat un estudi estratègic de l'arbrat viari al municipi de Pallejà, un treball que defineix les condicions, directius i criteris tècnics generals que han de servir de base per a la planificació, disseny i actuacions en el conjunt d'arbres de l'espai públic. L'objectiu de l'estudi, que ha estat lliurat a l'Ajuntament, és poder gestionar de manera més eficaç i sostenible els arbres dels carrers del municipi baixllobregatí a partir de la seva protecció i conservació, fomentar el desenvolupament de superfícies arbrades per potenciar les qualitats ambientals en l'entorn urbà, i l'optimització econòmica en el seu manteniment i conservació.

257472898 5026735964021196 1142154028609417196 n

D'acord amb el treball, actualment, l'Ajuntament de Pallejà gestiona 1.284 posicions d'arbrat viari, de les quals 1.255 corresponen a arbrat viu. El treball ha inclòs, a més de l'inventari, una anàlisi del seu estat actual amb factors que l'influeixen com ara el clima, l'estructura urbana, la relació amb la ciutadania o el tipus de sòl. Com a resultat d'aquesta anàlisi, el treball incorpora la possibilitat de millorar la quantitat d'arbres, la diversitat d'espècies i la seva distribució en l'espai públic. Una de les observacions del treball és una agrupació d'arbres d'una mateixa espècie en determinats eixos i zones.

Així mateix, l'estudi constata que sovint hi ha arbres de gran port en voreres de reduïdes dimensions, fet que genera una alta càrrega de feines de manteniment i moltes interferències de les capçades i les arrels, fet que comporta que hi hagi un percentatge elevat d'alteracions a causa de tasques correctives i esporgues dràstiques.

Pallejà arbrat 01A

Gracies a aquesta anàlisi, el document ha pogut desenvolupar una segona part amb diferents línies encaminades a millorar i planificar l'arbrat viari. Per una banda, s'han plantejat tres estratègies globals com són la incorporació d'un nou model de ciutat arbrada integrant l'arbrat en la planificació urbana i especialment en la infraestructura verda amb l'objectiu de maximitzar els seus beneficis i reduir els conflictes, la gestió d'aquest patrimoni natural heretat establint un pla d'esporga i un programa de substitucions per l'arbrat, i potenciar la transversalitat i la comunicació per temes d'arbrat en la planificació i execució d'obres.

Per un altra banda, l'estudi planteja diverses línies d'actuació amb diversos aspectes que van des de comunicar i divulgar entre la ciutadania dels beneficis de l'arbrat en l'espai públic, la selecció d'espècies amb una descripció metodològica de la seva idoneïtat de cadascuna segons l'espai.

Així mateix, el treball incorpora consells i directrius tècniques dels aspectes que afecten a l'arbrat, com ara l'època de plantació, tipologia i dimensió de les plantes, protecció i valoració davant d'afectacions per obres, especificacions del sòl de plantació, dimensió dels escocells i forats de plantació o distància a elements de l'espai públic. El treball també aporta propostes d'actuacions de millora i gestió d'espais concrets del municipi.

Redacció / Fotos: Diputació.-Aj. Pallejà