L’Ajuntament de Vallirana restringeix l’ús de l’aigua potable

Imprimeix

La situació d’escassetat d’aigua als aqüífers en el municipi es troba a uns nivells d’excepcionalitat, provocat pel baix volum de pluges dels darrers mesos

L’Ajuntament de Vallirana ha decidit prendre mesures per a la restricció de l’ús de l’aigua potable, amb l’obligació de fer-la servir només per a l’abastament domèstic. Malgrat les precipitacions d’aquesta setmana, la situació d’escassetat d’aigua als aqüífers de Vallirana es troba a uns nivells d’excepcionalitat, provocat pel baix volum de pluges dels darrers mesos.

escassetat aigua

La precipitació acumulada a 26 d’agost del 2021 és inferior a la comparativa de les dades des de 2016, sent l’any més sec de les cinc anualitats. La manca de pluges, i una extracció d’aigua relativament constant, han propiciat la disminució progressiva del volum d’aigua, arribant a deixar les captacions superficials (Font Armena i Mines Mas de les Fonts) sense aigua o reduint la capacitat d’extracció d’un dels principals pous del municipi (Pou Nou) en més del 80%.

Per tant, es prohibeix l’ús d’aigua potable en aquests casos:

- Reg de jardins, horts, arbres, zones verdes i esportives, de caràcter públic o privat

- Reg o neteja de vials, carrers i voreres, de caràcter públic o privat

- Omplir piscines, estancs i fonts, privats o públics

- Fonts per al consum humà que no disposin d’elements automàtics de tancament

- Neteja amb mànega de qualsevol classe de vehicles, exceptuant les efectuades per empreses dedicades a aquesta activitat

 

Redacció / Fotos: Arxiu