Destrueixen a Gavà una espècie de flora amenaçada d’extinció

Imprimeix

Les Agulles-Ecologistes en Acció acusa l’Ajuntament d’autoritzar “il·legalment” la construcció d’una casa unifamiliar en una parcel·la del barri de la Sentiu on hi havia una població d’estepa arenal (Halimium halimifolium) i reclama a la Generalitat que incoï un expedient sancionador contra el consistori per la seva actuació, a més d'imposar mesures compensatòries

La Generalitat de Catalunya ha confirmat a Les Agulles-Ecologistes en Acció la destrucció d'una població d'una espècie de planta amenaçada d'extinció a Gavà, inclosa al catàleg de flora amenaçada amb la categoria de "vulnerable" i que té poblacions escassíssimes a Catalunya.

Segons explica el grup ecologista, en un escrit oficial remès per la Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural de la Generalitat, l'Ajuntament de Gavà va donar llicència d'obres a un particular per construir una casa unifamiliar en una parcel·la del barri de la Sentiu del municipi. Aquesta parcel·la contenia una de les principals poblacions d'una espècie de planta amenaçada a Catalunya, l'estepa d'arenal (Halimium halimifolium), que estava àmpliament documentada tant per la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Barcelona com el mateix Ajuntament de Gavà.

5cc88cd6ecdae1142159316

Es tracta d'una de les prop de 400 espècies de plantes més amenaçades de Catalunya, que va ser inclosa en l'Annex 2 del Decret 172/2008 que creava el Catàleg de Flora amenaçada, ja el 2008. La seva categoria és "vulnerable", cosa que indica que, tot i no estar en perill d'extinció imminent, la seva escassedat a Catalunya provoca que la seva pervivència no estigui assegurada i per tant que sigui preceptiu l'aprovació d'un Pla de Conservació de l'espècie. Fins a la data, no obstant això, no s'ha aprovat aquest Pla.

Tot i així, l'administració de la Generalitat té documentades totes les seves poblacions, per tal de fer-ne un seguiment i coordinar accions de conservació amb les altres administracions. Es pot comprovar la cartografia de l'Àrea d'Interès Florístic número 304 en aquest hipermapa de medi ambient de la Generalitat:

http://mediambient.gencat.cat/ca/05_ambits_dactuacio/patrimoni_natural/flora-autoctona-protegida/comissio_assessora_conservacio_flora_catalunya/

L'inici de les obres, amb l'obertura d'un camí i els treballs de fonamentació, han provocat la destrucció de la major part de la població, entre 600 i 900 individus, segons estimacions dels ecologistes un cop fetes les comprovacions sobre el terreny.

Halimium halimifolium

Les Agulles-Ecologistes en Acció demanarà explicacions al govern municipal de Gavà d'aquesta greu il·legalitat cap a les espècies amenaçades i reclamarà, així mateix, que la Generalitat de Catalunya incoï un expedient sancionador contra l'Ajuntament per la seva actuació, a més d'imposar mesures compensatòries. El grup ja ha demanat a l'alcaldessa, Raquel Sánchez, que ordeni immediatament l'aturada de tota obra a la parcel·la i els voltants, així com que revisi la llicència d'obres per tal de donar compliment a la legalitat vigent.

La Premsa del Baix s’ha posat en contacte amb el Departament de Premsa de l’Ajuntament de Gavà perquè el consistori pogués donar la seva versió dels fets, però s’han limitat a dir que “estan estudiant la situació.”

Redacció / Fotos: Arxiu-Agents Rurals