Les sancions a motos i cotxes a la ZBE Rondes s'activarà la propera setmana

Imprimeix

El distintiu ambiental serà obligatori a les furgonetes l’abril del 2021; els camions el juliol de 2021, i els autobusos i autocars a l’1 de gener del 2022

L’AMB, els cinc ajuntaments metropolitans que integren la ZBE Rondes BCN (Barcelona, Cornellà, Esplugues, l'Hospitalet i Sant Adrià de Besòs) i la Generalitat de Catalunya recorden que, per preservar la qualitat de l’aire i evitar retornar a la situació habitual d’alts nivells de contaminació en l’entorn metropolità, el règim sancionador de la ZBE Rondes BCN, per a cotxes (M1) i motos (L) als quals no els correspon distintiu ambiental, entra en vigor el 15 de setembre d’aquest any 2020.

EhktQz3WsAAgktM

Inicialment, estava previst per a l’1 d’abril, però la seva implementació va quedar aturada temporalment a causa de l’entrada en vigor de l’Estat d’Alarma i la crisi sanitària de la COVID-19. Atesa l’excepcionalitat de la situació i per no afectar la mobilitat essencial de les persones, la ZBE Rondes BCN va continuar vigent com en els primers tres mesos del 2020: activa de dilluns a divendres laborables de 7 a 20 h, però sense multes. Posteriorment, les administracions implicades van acordar el nou calendari i full de ruta per reactivar i seguir desplegant la ZBE Rondes BCN.

L’AMB recorda que la nova Llei del canvi climàtic que proposa el Govern central indica que totes les ciutats de més de 50.000 habitants hauran de tenir zones de baixes emissions abans del 2023, seguint el model de la metròpolis de Barcelona.

EghN68sUwAApQ3s

Moratòries
L’AMB i els ajuntaments recorden també l’ampliació de la moratòria per als cotxes (M1) o motos (L) d’autònoms amb rendes baixes, atenent les conseqüències socioeconòmiques derivades de la crisi de la COVID-19. El llindar econòmic actual a partir del qual s’hi poden acollir és de 2 vegades l’IPREM. D’aquesta manera, tots els autònoms que compleixin aquests requisits disposen d’una ampliació de 3 mesos de moratòria per circular per la ZBE Rondes de Barcelona sense distintiu ambiental de la DGT. És a dir, fins a l’1 d’abril del 2021.

Per a les furgonetes, camions i autobusos (N1, N2, N3, M2 i M3) als quals no els correspon distintiu ambiental DGT els terminis de la moratòria per circular per la ZBE Rondes BCN en l’horari restringit (dilluns-divendres laborables de 7 a 20 h) són els següents:

-Furgonetes (N1): fins a l’1 d’abril del 2021

-Vehicles pesants, camions i autocars petits (N2, N2 i M2): fins a l’1 de juliol del 2021

-Autobusos i autocars (M3) destinats al transport col·lectiu: fins a l’1 de gener del 2022

En els casos dels vehicles N2, M2, N3 i M3, la moratòria serà prorrogable durant un termini de temps proporcional si no es produeixen les condicions legals i tècniques adequades per a la implementació dels filtres per poder homologar els vehicles per a l’obtenció del distintiu ambiental de la DGT.

Mesures per al suport a l’adaptació

L’AMB recorda que ha impulsat recentment noves mesures de suport per facilitar el canvi d’hàbits i acompanyar el desplegament de la ZBE Rondes BCN, com són les subvencions per a la renovació de vehicles comercials per a autònoms (N1), que ja es poden demanar des del passat mes d’agost.

targeta verda 100419 1 1024x576

A banda, també es recorden altres serveis metropolitans i mesures que ja funcionen amb èxit des de fa temps: la targeta verda metropolitana (9.183 de tramitades fins a inicis de setembre), l’aparcament d’intercanvi P+R (park & ride) i l’impuls de la bicicleta (Bicibox, e‑Bicibox i Bicivia). Així mateix, també recorda la necessitat de desplegar altres mesures, com la propera línia de subvencions estatals per a la compra de vehicles, amb el Pla d’impuls de la cadena de valor de la indústria de l’automòbil.

Redacció / Fotos: Trànsit-BTV