L’AMB injectarà 186 milions d’euros per millorar la xarxa metropolitana

Imprimeix

L’ens supramunicipal aprova la planificació per als propers 5 anys d'actuacions, que garanteix a la població de la regió metropolitana el tractament d'aigües residuals

En el Ple corresponent al mes de desembre, celebrat el passat dia 17, el Consell Metropolità va aprovar el Pla quinquennal de Reposicions i Millores i Noves Inversions, pel període de 2020-2024, a les depuradores i infraestructures de sanejament en alta de l'àrea metropolitana de Barcelona.

Aquest pla, concebut per l'AMB, articula totes les actuacions de millora que es duran a terme en els propers 5 anys a totes les instal·lacions metropolitanes del cicle de l'aigua que garanteixen una correcta gestió de les aigües residuals. L'acord aprovat preveu una inversió global, a mitjà termini, de 186 milions d'euros fins el 2024, que seran aportats per la Generalitat de Catalunya.

gemma calvet eloi badia amb acn 1 630x630

Eloi Badia, vicepresident d'Ecologia de l'AMB, ha declarat que "amb aquest pla donem forma als nostres esforços per comptar amb una xarxa de sanejament d'aigües residuals de primer nivell; forma part del nostre compromís per garantir a la població el dret bàsic i universal a l'aigua neta i assequible."

Garantir el dret a l'aigua neta

La planificació inclou actuacions per garantir i millorar el funcionament de les set macrodepuradores i altres infraestructures de sanejament, com ara els col·lectors, amb què l'AMB dóna servei a una gran part de la població i de les activitats econòmiques de l'àrea i la regió metropolitanes, que en el volum d'aigua tractat equivaldria a més de 6 milions d'habitants.

El finançament previst de 186 milions d'euros suposa un volum econòmic 10 vegades superior a les aportacions realitzades en els darrers cinc anys. En aquest sentit, el 2020 es destinaran més de 18 milions d'euros al capítol de reposició i millores, mentre que durant els anys següents (fins al 2024) l'aportació destinada a aquests dos conceptes serà de 19,7 milions d'euros de mitjana per any.

Pel que fa al capítol d'inversions, la dotació total prevista serà de 89 milions d'euros. Una part d'aquestes inversions ja estan incloses en la planificació hidrològica vigent a Catalunya (Pla de gestió i Programa de mesures del 2n cicle de la planificació de les conques internes 2016-2021).

Redacció / Fotos: Càritas