L’AMB vol les escoles amb consum energètic quasi nul

Imprimeix

Ha decidit aplicar aquest model pel gran potencial de sensibilització en matèria de sostenibilitat que tenen els centres entre l'alumnat i les famílies

L'AMB ha aprovat, per mitjà del Consell Metropolità, el seu projecte de model metropolità d'escoles NZEB (nearly-zero energy building, o edificis de consum quasi nul). Aquest model està estretament relacionat amb l'eix de potenciació de la generació local renovable i l'eficiència energètica del Pla clima i energia 2030.

El model sorgeix de la directiva europea d'eficiència energètica en edificis (EPBD), que estableix que, a partir de l'1 de gener del 2019, tots els edificis púbics que es construeixin han de tenir un consum energètic quasi nul, i a partir de l'1 de gener del 2021, tant els públics com els privats. També es preveuen, com en el cas de les escoles metropolitanes, accions de rehabilitació en edificis ja existents. D'aquesta manera, es vol posar fil a l'agulla en el paper clau que tenen els edificis en la transició energètica (40% del consum d'energia a la UE).

escola general 2

L'AMB ha centrat les seves polítiques de rehabilitació energètica NZEB a les escoles d'infantil i primària, ja que els usuaris d'aquests edificis són especialment sensibles a qüestions de confort tèrmic i qualitat de l'aire.

L'AMB també ha adoptat aquesta mesura, perquè és conscient del gran potencial de sensibilització d'aquesta estratègia, pel mateix fet de portar-se a terme en centres educatius que abasten el personal docent, l'alumnat i les famílies. Així, es dona una importància fonamental al coneixement en la difusió dels valors de sostenibilitat.

El model estableix els criteris d'acord amb els quals es farà la rehabilitació de diverses escoles del territori, per convertir-les en edificis de consum energètic gairebé nul, i defineix els següents punts:

Aquest model ha de permetre prioritzar futurs projectes i inversions necessàries allà on sigui més útil i efectiu actuar, així com impulsar la inversió en rehabilitació energètica i en confort tèrmic per als usuaris de les escoles.

Redacció / Foto: Arxiu