Les platges del Baix es posen a punt per a la temporada de bany

Imprimeix

L’AMB ha començat a Castelldefels la llaurada de les platges metropolitanes i s’acabarà el 10 d’abril a les platges de Barcelona

L’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) ha iniciat aquest dilluns 25 de març els treballs de condicionament de les platges metropolitanes per a la temporada de bany. La llaurada de platges és l’operació que marca el tret de sortida de la temporada de bany. Aquesta tasca es fa amb tractors que arrosseguen unes grans arades que remouen i regiren la sorra fins a 50 cm de profunditat, per facilitar que s'airegi i que els raigs del sol hi penetrin per potenciar-ne al màxim l’acció desinfectant. També es retiren les restes soterrades aportades pels temporals de l’hivern, de manera que s’assoleix així un grau òptim de salubritat de les platges de cara a l’inici de la temporada.

IMG 8249

Abans de la llaurada es fa un garbellament previ per retirar els residus que hi pugui haver en els 10 cm superficials per tal de no barrejar-los amb la sorra. Uns dies després de llaurar, els tractors garbellen per regularitzar la sorra i deixar-la a punt per a la temporada de bany. Les feines de garbellament a les platges metropolitanes es fan durant tot l’any però és a partir d’aquest moment que s’intensifiquen, i passen a ser diàries durant la temporada alta (de l’1 de juny al 30 de setembre). A les platges de Barcelona, les tasques de garbellament les fa l’Ajuntament.

A posteriori, també es passaran per totes les platges les màquines electroimant amb l’objectiu de separar els elements metàl·lics de la sorra. Es preveu retirar centenars d’elements perillosos, com claus, hams i restes de ferro rovellat.

Noves exigències

 Des de fa uns anys, i a causa de les variacions climàtiques, els temporals marítims d’hivern han augmentat, tant en freqüència com en intensitat. Aquest fet demostra que la platja és un espai viu, amb les seves pròpies dinàmiques, i que la gestió que cal per a preservar-les també ha d’evolucionar. Per aquest motiu, actualment és necessari, en molts casos, no només netejar la sorra, sinó també anivellar-la i redistribuir-la, així com substituir el mobiliari que queda malmès, com ara les passeres. Durant aquest hivern, diversos episodis de temporal han fet necessari substituir unes 40 passeres, que suposa uns 132 metres lineals d’aquest equipament, així com 10 papereres. També han quedat malmeses 6 dutxes i alguns pals de bandera i elements de senyalització.

D2qS4CtWoAAWs23

L’AMB s’encarrega del manteniment de les 41 platges metropolitanes, que registren 10 milions d’usuaris l’any i ocupen una superfície de sorra d’1,7 milions de metres quadrats, ja que s’ha registrat una disminució de més del 10%  de superfície a causa de l’erosió.

La llaurada i el garbellament de la sorra també permet deixar-la en perfectes condicions per començar a col·locar-hi els diferents elements de mobiliari de temporada amb què l’AMB equipa les platges cada any, entre altres, els 12 km de passeres d’accés o els mòduls de lavabo i primers auxilis.

Novetats

 Aquest any 2019 continua la millora i renovació d’equipaments. En primer lloc, es col·locaran 298 passeres, que suposen prop de 980 m. Es tracta d’un nou model adaptat al trànsit de persones amb mobilitat reduïda. En segon lloc, se substituirà una part de les bases de fusta de les dutxes, es renovaran les plataformes d’accés  i es milloraran els jocs infantils. També s’instal·laran 6 noves dutxes i rentapeus. Finalment, s’aniran implantant nous aparcabicicletes amb l’objectiu d’arribar progressivament a tots els accessos.

D2qS4CuWkAEKDpP

Pel que fa a la millora de les zones dunars, s’han dut a terme diferents tasques a les platges del delta del Llobregat:

Redacció / Fotos: AMB