La Diputació ja té el Pla director del verd urbà de Sant Boi de Llobregat

Imprimeix

El treball permet conèixer l'estat i les possibilitats dels diferents espais verds existents, la idoneïtat de les espècies i estructura la gestió perquè aquesta sigui més eficient

La Diputació de Barcelona ha realitzat el Pla director del verd urbà de Sant Boi de Llobregat, una eina de planificació i gestió per a la millora de la jardineria pública del municipi. El treball, que ha estat lliurat a l'Ajuntament, permet conèixer l'estat i les possibilitats dels diferents espais verds existents i la idoneïtat de les espècies en el municipi, alhora que n'estructura la gestió perquè aquesta sigui més eficient. El treball també inclou un inventari i fa una diagnosi dels espais verds i de l'arbrat viari amb propostes de gestió i manteniment.

ea2db0e4 1d94 4c11 8716 dfbf26ab2a54

D'acord amb l'estudi, Sant Boi de Llobregat disposa d'un total de 15.132 arbres, dels quals 7.643 són d'arbrat viari, i de 109 ha d'espais verds urbans dels quals quasi la meitat són parcs. Altres espais verds qualificats com urbans, però majoritàriament no accessibles i sense manteniment ordinari, ocupen una superfície de 49 ha i corresponen majoritàriament a espais pendents de desenvolupar.

El treball observa que el municipi gestiona activament el seu verd urbà, però analitzant globalment les dades i d'acord amb les observacions de camp es detecta un potencial de millora en diferents aspectes. En aquest sentit es proposen tres línies encaminades a millorar el verd urbà que afecten l’organització del servei, la qualitat dels espais i l'ampliació del verd existent.

1092241 u MF8wJcgpNZK0rt1OjQuB3kG6 Be0kGAFubKxkSbLw

Propostes

Pel que fa a l'organització del servei, es proposa una reorganització dels equips, la utilització i manteniment del sistema d’informació geogràfic per ajustar els nivells de manteniment en funció de l'espai i incrementar la formació de personal i la comunicació amb la ciutadania. Sobre la qualitat del verd existent, es proposa adaptar el tipus de verd a cada espai així com aprofitar la seva potencialitat màxima i simplificar les tasques de manteniment. Una tercera línia proposa millorar la dotació del verd existent a partir de la recerca de nous espais i en la creació de nous eixos verds al municipi.

El document desenvolupa cadascuna d'aquestes línies amb descripcions detallades, i també inclou una proposta per cadascun dels espais existents establint el nivell de prioritat. I es fa una estimació econòmica de les actuacions repartint les inversions necessàries en un termini de 15 anys.

Redacció / Fotos: Diputació de Barcelona-Arxiu-Aj. Sant Boi