Acord entre l’AMB i la Generalitat per al sanejament de l’aigua

Imprimeix

Més del 50% del total previst (144 milions d’euros) es destinaran a reposició i millores de les depuradores existents, mentre que el pressupost restant seran noves mesures, d’acord amb el que es preveu a la planificació hidrològica vigent (2016-2021)

El vicepresident de l’Àrea de Medi Ambient de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, Eloi Badia, i el conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet,  van presentar aquesta setmana el Pla d’inversions, reposició i millores en matèria de sanejament que es planteja desenvolupar durant el proper quinqueni (2018-2023) a l’àmbit de l’Àrea Metropolitana de Barcelona. Aquest pla, redactat per l’AMB en compliment del Reglament de Serveis Públics de Sanejament (Decret 130/2003), preveu una inversió global  a mig termini de 144 milions d’euros fins el 2023, aportats per la Generalitat de Catalunya.

El pla presentat per l’AMB inclou les actuacions de reposició i de millora per garantir el correcte funcionament de les 7 macro-depuradores i altres infraestructures de sanejament que donen servei a més de 6 milions d’habitants equivalents (càlcul de la població censada amb les activitats econòmiques) a la regió metropolitana.

depuradora baix llobregat 1

En aquest sentit, el 2019 es planteja destinar 12 milions d’euros al capítol de reposició i millores, mentre que durant els anys següents (fins el 2023) l’aportació destinada a aquests dos conceptes serà de 16,5 milions d’euros de mitjana, per any.

Pel que respecta al capítol d’inversions, la dotació total prevista serà de 66 milions d’euros. Una part d’aquestes inversions ja estan incloses en la planificació hidrològica vigent a Catalunya (Pla de gestió i Programa de Mesures del 2n cicle de la planificació de les conques internes 2016-2021).

La resta es preveu recollir-les en el 3r cicle de la planificació hidrològica, que està elaborant l’Agència Catalana de l’Aigua per al període 2022-2027, d’acord amb els escenaris de planificació previstos per la Directiva marc de l’aigua (DMA). 

En total, es preveu un finançament de 144 milions d’euros, una xifra 10 vegades superior a les aportacions realitzades els darrers 5 anys.

Captura de pantalla 2019 01 05 a las 8.30.20

Actuacions

Les actuacions més rellevants previstes s’agrupen en 5 grans línies:

-          Actualització tecnològica de les depuradores, com són el tractament de reducció de nutrients i la implementació de la digestió de fangs a Montcada o la reposició de membranes de Gavà.

-          Connexió al sistema de sanejament metropolità de petits nuclis i urbanitzacions, entre els quals hi ha nuclis de Cervelló, Collserola i Castellbisbal

-          Actuacions sobre els focus d’olors que originen aquestes infraestructures a la zona del Fòrum, a la Zona Franca i al sistema Gavà–Viladecans

-          Posada al dia dels col·lectors que recullen les aigües del clavegueram municipal per portar-les a les depuradores. Destaca el cas del col·lector de Morrot.

-          Actuacions en els sobreeixidors del sistema per adaptar-los a la normativa ambiental vigent.

Eloi Badia va remarcar “la gran importància d’aquest paquet d’inversions i finançament, que permetran a l’AMB fer un gran salt qualitatiu en la prestació d'un servei tan bàsic com és el sanejament de les aigües”. Per la seva banda, Calvet ha destacat que aquestes inversions “consoliden un model d’èxit que tanca el cercle en la gestió de l’aigua” i que són importants no només per la xifra que suposen sinó també “perquè són inversions que repercutiran en un bé essencial per a la població com és el de l’aigua.”

Capacitat de tractament

Captura de pantalla 2019 01 05 a las 8.30.13

Redacció / Fotos: Arxiu