Millores en la deixalleria de Molins de Rei

Imprimeix

Fruit del nou contracte de gestió adjudicat per l’Ajuntament pels propers tres anys

La deixalleria de Molins de Rei compta amb més i millors eines per promoure la reutilització i recuperació de residus, així com millores d’accés i seguretat dels usuaris i les persones que hi treballen. Aquestes millores són el fruit del nou contracte de gestió que ha adjudicat l’Ajuntament per un import proper als 250.000 euros pels propers tres anys. El passat 1 de juliol, l’empresa Servitransfer SL va assumir la gestió de la deixalleria municipal en ser la guanyadora del concurs públic licitat per l’Ajuntament.

Les millores més destacades són:

 • Nou aplicatiu informàtic per promoure la reutilització
 • Programa de recuperació i reutilització de voluminosos i RAEEs (residus d’aparells d’elèctrics i electrònics) en mercat de segona mà
 • Noves campanyes d’informació
 • Noves campanyes d’educació ambiental
 • Campanya per millorar la recuperació dels residus comercials
 • Substitució d’un contenidor per a la fracció de rebuig
 • Millora de l’emmagatzematge de matalassos
 • Senyalització de la zona de càrrega i descàrrega dels camions
 • Substitució de les prestatgeries dels residus especials
 • Millora de la tanca exterior de la deixalleria
 • Millora de l’emmagatzematge dels pneumàtics
 • Millora de la seguretat als molls de càrrega
 • Nou elevador elèctric de segona mà per facilitar les tasques de gestió interna
 • Millora de la senyalització de la deixalleria
 • Contractació de 2 persones desocupades amb situació d’exclusió social, a jornada completa

Redacció / Foto: Aj. Molins de Rei