L'ACA analitza més de 6.000 mostres de la xarxa Ter-Llobregat durant 2016

Imprimeix

Les analítiques s’han dut a terme al laboratori de l’agència ubicat a la potabilitzadora d’Abrera

El laboratori de l’Agència Catalana de l’Aigua ubicat a la planta potabilitzadora d’Abrera va analitzar durant l’any 2016 més de 6.000 mostres per garantir la qualitat de l’aigua subministrada a través de la xarxa d’Aigües Ter Llobregat. A més, per part d'ATLL Concessionària de la Generalitat SA es fan tota una sèrie de controls de la qualitat de l'aigua durant tot el procés de potabilització a cadascuna de les plantes de tractament, mitjançant uns laboratoris de procés.

Contracte concessional

Aquests controls analítics ja estaven previstos en el contracte concessional que la Generalitat va adjudicar a finals de l’any 2012 a un grup d’empreses liderat per Acciona per a l’explotació de la xarxa d’abastament en alta Ter-Llobregat, i el seu cost va a càrrec del propi concessionari, d’acord amb els preus establerts en el contracte d’adjudicació.

3c02bdec f158 408d 8209 0063de48a4a5

Els controls de la qualitat de l’aigua subministrada a través de la xarxa Ter Llobregat són una de les funcions bàsiques de l’administració com a òrgan regulador del contracte, i han de permetre garantir en tot moment la qualitat de l’aigua subministrada a les comarques de l’Alt Penedès, l’Anoia, el Baix Llobregat, el Barcelonès, el Garraf, el Maresme, la Selva, el Vallès Oriental i el Vallès Occidental, que suposen uns 4,5 milions d’habitants.

Dins d’aquestes analítiques efectuades, s’han determinat prop de 52.800 paràmetres. Els resultats dels controls han estat satisfactoris, acomplint en tot moment el que estableix la legislació vigent.

Redacció / Fotos: Generalitat