CULTURA: Esparreguera declara el conjunt patrimonial de la Colònia Sedó Bé Cultural d’Interès Local

Imprimeix

L’Ajuntament d’Esparreguera va acordar per unanimitat en el Ple de maig l’aprovació definitiva de la declaració de Bé Cultural d’Interès Local (BCIL) de la Colònia Sedó amb l’objectiu de protegir els elements d’aquest referent patrimonial i històric del municipi. La declaració implica la inscripció del conjunt en el Catàleg del Patrimoni Cultural Català i és un primer pas per a garantir la protecció de les diferents àrees arquitectòniques i paisatgístiques que conformen aquest conjunt. El document detalla 106 elements d’interès a protegir, tant de la zona industrial, com de la residencial, els canals hidràulics i altres elements lligats tant a la colònia com al seu entorn, i també posa de manifest el seu valor social, paisatgístic, territorial, urbanístic, documental, historiogràfic i sentimental. A més, aposta per recuperar els espais d’especial rellevància o interès i l’estat de conservació i usos de les edificacions i dels espais públics, objecte de ser restaurats o rehabilitats. La declaració de BCIL permetrà també poder accedir a subvencions i altres recursos d’administracions supramunicipals per a preservar i difondre el patrimoni industrial, social i cultura de l’antiga colònia tèxtil esparreguerina.

Redacció / Foto: Aj. Esparreguera