ECONOMIA: L’Ajuntament de Viladecans congelarà els impostos el 2021

Imprimeix

Les ordenances fiscals de Viladecans seguiran en vigor durant 2021. No hi haurà, per tant, pujada en cap dels preus públics, taxes ni impostos municipals. El Ple municipal de novembre, celebrat ahir, va aprovar una modificació de partides pressupostàries que permetrà que l'increment d'ingressos per sustentar els pressupostos de 2021 arribi a través de l'ús dels romanents municipals i no per la via de l'augment d'impostos. Aquesta redestinació de capital que hagués anat solament a l'amortització de préstecs, es pot fer gràcies a la suspensió de les regles fiscals dels ajuntaments aprovada pel Govern d'Espanya. D’aquesta manera, 3.767.102 euros de romanent municipal podran utilitzar-se per afrontar les conseqüències de la pandèmia, tant des de la gestió directa municipal com des de les empreses municipals. El deute municipal de Viladecans és actualment de prop del 19%, la més baixa dels darrers anys. La suspensió de les regles fiscals també permetrà un major endeutament municipal que altres anys per destinar-lo a noves inversions.

Redacció / Foto: Aj. Viladecans