ESPORTS: El Pavelló Municipal Sant Josep de Sant Vicenç dels Horts té un Pla d’autoprotecció

Imprimeix

El Pavelló Municipal Sant Josep de Sant Vicenç dels Horts disposa de Pla d'autoprotecció (PAU), un document que recull els mitjans humans i tècnics necessaris per fer front a les emergències que es puguin esdevenir, bàsicament a les activitats extraordinaris com ara concerts, espectacles o festes. El Pla, realitzat per la Diputació de Barcelona, determina els procediments de coordinació que s'hauran d'aplicar entre el personal del pavelló i els serveis d'emergències tant municipals com autonòmics.

Redacció / Foto: Diputació de Barcelona