SOCIETAT: Les dades municipals d’Esplugues de Llobregat, en obert

Imprimeix

L’Ajuntament d‘Esplugues de Llobregat ha incorporat al web municipal l'espai Esplugues Obert, que de moment conté tres apartats: Pressupostos, Alts Càrrecs i Agendes i Observatori. En un futur pròxim s'incorporarà el seguiment a plans municipals. Així, en l'apartat de Pressupostos s'informa de la despesa per habitant de cada exercici (estan disponibles els pressupostos municipals des del 2010), així com de la despesa per càpita de cada àmbit (Cultura, Esports, Educació, Deute públic...). A més, permet la comparació entre tots els exercicis disponibles. En Alts Càrrecs i Agendes s'inclou, a més de l'activitat diària dels 21 membres del Consistori, les declaracions de béns i activitats de tots ells. A Observatori es donen a conèixer, de forma molt visual, xifres de la ciutat, com el nombre d'habitants, les taxes de naixement i de defunció, la ràtio de cotxes per habitant (i la seva comparativa amb Barcelona i Espanya), les xifres d'ocupació i d'empreses i la renda mitjana, entre d'altres.

Redacció / Foto: Aj. Esplugues de Llobregat