ECONOMIA: L’Ajuntament de Molins de Rei demana a la Diputació que rectifiqui el calendari fiscal pendent de 2017

Imprimeix

El nou calendari de pagament dels rebuts domiciliats de l’Impost de Bens Immobles ha generat alguns inconvenients en contribuents molinencs. Tot i que l’Ajuntament té delegades les competències en aquest àmbit, ha demanat a la Diputació que els pagaments previstos pels mesos de setembre i novembre d’aquest 2017 es passin a octubre i desembre. També ha proposat de cara al 2018 retornar al calendari de fraccionament habitual. El consistori també ha demanat a la Diputació que de cara a l’exercici fiscal de 2018 faci una proposta de calendari molt més favorable als interessos de les famílies que s’acullen als fraccionaments, amb pagaments els mesos de maig, juliol, octubre i desembre. 

Foto: Arxiu