SOCIETAT: Estudi de les infraestructures soterrades de Sant Feliu de Llobregat

Imprimeix

La Diputació de Barcelona ha lliurat a l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat un estudi que defineix un model de gestió eficient de les infraestructures de serveis soterrades al subsòl de domini públic. Aquest és un recurs tècnic que la corporació presta en el marc del Catàleg de Serveis als ens locals de la demarcació. L'objectiu de l'estudi ha estat la definició de metodologies que permetin reduir les incidències per ruptura de serveis del subsòl en les intervencions al carrer i millorar la planificació, gestió i execució d'actuacions a la via pública, com l'elecció de nous traçats abans i durant l'execució de l'obra.