L'Ajuntament de Sant Boi crea el Consell Municipal del Mecenatge.

Imprimeix
Un consell de caràcter consultiu assessorarà el govern municipal per promoure la col·laboració empresarial en activitats d'interès públic a Sant Boi. Una representació de les empreses de la ciutat formarà part del nou consell. El Ple municipal en va aprovar la creació durant la sessió del mes de març.

El Consell Municipal del Mecenatge s'encarregarà d'assessorar la planificació de les actuacions que puguin ser objecte de patrocini o mecenatge, de fer propostes sobre quins criteris utilitzar a l'hora de destinar les aportacions del món empresarial i de fer la valoració i el seguiment dels projectes, entre altres funcions.

L'organisme també s'encarregarà de fomentar que les empreses de la ciutat es comprometin a assolir el distintiu RSE (Responsabilitat Social Empresarial).

Dos sessions l'any

Les sessions ordinàries del Consell Municipal del Mecenatge tindran lloc dos cops l'any. El nou organisme, que es reunirà per primer cop abans de l'estiu, estarà presidit per l'alcalde, Jaume Bosch. En formaran part també tots els membres de la Junta de Govern Local, els portaveus dels grups municipals i una representació de les empreses del municipi.

La creació del Consell Municipal del Mecenatge pretén impulsar la presència cada cop major del sector privat en la promoció d'activitats d'interès general sense ànim de lucre i donar suport a la implicació de l'activitat empresarial en els valors i les demandes de la societat civil. El govern municipal de Sant Boi impulsa en aquest mandat un nou marc de relació amb el teixit empresarial de la ciutat.

Aj.Sant Boi