Conveni de col·laboració per la contractació de persones amb discapacitat

Imprimeix

L’han signat l’Associació Empresarial de l’Hospitalet i Baix Llobregat i de la Unió Patronal Metal·lúrgica de l’Hospitalet i Baix Llobregat i la Federació de Centres Especials de Treball de Catalunya

La vicepresidenta i directora general de l’Associació Empresarial de l’Hospitalet i Baix Llobregat i de la Unió Patronal Metal·lúrgica de l’Hospitalet i Baix Llobregat (AEBALL-UPMBALL), M. Rosa Fiol, i el president de la Federació de Centres Especials de Treball de Catalunya (FECETC), Josep Maria Solanellas, van signar el 14 de setembre un conveni de col·laboració per oferir als socis d’AEBALL-UPMBALL condicions avantatjoses en assessorament en matèria de contractació de persones amb discapacitat.

0000foto NdP acuerdo AEBALL FECETC

Entre altres coses, el conveni preveu informar a les empreses del Baix Llobregat sobre l’obligatorietat d’aplicar la reserva del dos per cent de treballadors amb discapacitat a les empreses de més de 50 treballadors, tal com marca la llei, així com les opcions al seu abast per complir aquesta obligació quan no sigui possible la contractació directa.

A més, s’oferirà assessorament, amb tarifes especials, en matèria de Llei General de la Discapacitat, per a l’obtenció del certificat d’excepcionalitat per a la contractació de persones amb discapacitat i per tramitar mesures alternatives a aquesta contractació. També farà, si s’escau, accions d’acompanyament i formació a les persones que siguin el referent de l’empresa  en matèria de diversitat. FECETC posarà així mateix a l’abast de les empreses els seus serveis d’orientació i intermediació laboral i els d’ajustament de la persona amb discapacitat al seu lloc de treball.

diversitat funcional discapacitat barcelona

Informació i sensibilització

D’altra banda, a partir del conveni es preveu informar mensualment a les empreses d’aquells canvis legals que es puguin haver produït en la matèria o d’aquelles novetats que els puguin ser d’interès en aquest camp. L’elaboració de plans de diversitat, accessibilitat i igualtat i les accions de sensibilització són altres accions previstes al conveni, les condicions del qual s’actualitzaran anualment.

Rosa Fiol, confirma que "aquest acord de col·laboració servirà per a fomentar la integració sociolaboral de persones amb discapacitat a les empreses de l’Hospitalet i el Baix Llobregat". Així, segons Fiol, "les empreses sòcies d'AEBALL gaudiran de condicions avantatjoses d'accés als serveis de FECETC, com un servei d'orientació, formació, intermediació i contractació de persones amb discapacitat."

Josep Maria Solanellas considera que aquest conveni "està en línia amb la nostra voluntat de donar a conèixer i promoure el compliment de la normativa que obliga les empreses a contractar persones amb discapacitat però que encara és una gran desconeguda, cosa que fa que el seu compliment sigui molt baix". Solanellas afegeix que "les persones amb discapacitat tenen moltes més dificultats que la resta de la població per accedir al mercat laboral, i per això calen més suports i mesures per afavorir no només la seva contractació sinó també la seva continuïtat al mercat laboral."

Redacció / Fotos: AEBALL-UPMBALL-Arxiu